piatok, 27 január 2012 11:44 Written by 7003 times
Rate this item
(5 votes)

C# - Meranie času procesu

Príklad jednoduchého spôsobu, ako zmerať čas trvania určitej časti kódu, alebo celého programu.

Na meranie procesu sa využíva systémový čas PC. Namiesto zakomentovanej časti kódu stači vložiť zdroják - proces, ktorého trvanie chcete zistiť.
Ako príklad využitia sa v prílohe nachádza aplikácia "stopky" - "StopWatch.exe"

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ProcessTime
{
  class Program
  {
    DateTime startTime = new DateTime();
    DateTime stopTime = new DateTime();
    TimeSpan processTime = new TimeSpan();
    bool running = false;
    static void Main(string[] args)
    {
      Program interval = new Program();
      interval.start();
      /*
       * PROCESS
       */
      interval.stop();
      Console.WriteLine("Pocess time: " + interval.getProcesTime());
      Console.ReadKey();
    }
    void start()
    {
      this.startTime = DateTime.Now;
      this.running = true;
    }
    void stop()
    {
      this.stopTime = DateTime.Now;
      this.running = false;
    }
    string getProcesTime()
    {
      if (running)
        processTime = DateTime.Now - this.startTime;
      else
        processTime = this.stopTime - this.startTime;
      return processTime.Hours.ToString("D2") + ":" + processTime.Minutes.ToString("D2") + ":"
         + processTime.Seconds.ToString("D2") + ":" + processTime.Milliseconds.ToString("D3");
    }
  }
}

 

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:27
Ing.Peter Šuba

Zakladateľ www.projectik.eu

It's time for another revolution

(Why so serious?)

Website: www.projectik.eu

Related items