streda, 30 máj 2012 09:52 Written by 7625 times
Rate this item
(6 votes)

C# - Mocninová aproximácia

Mocninová aproximácia je jednoduchým príkladom ako využiť matematické funkcie v C#.

Vstupné parametre programu sú polia, ktorých prvky predstavujú body v xy rovine, ktoré chceme aproximovať  mocninovou funkciou. Výstupne parametre sú požadované koeficienty rovnice (aproximácie).

Pre zaujímavosť aj trošku teórie:   

Mocnimová aproximácia: y = bxa

Úprava rovnice y = bxa do logaritmického tvaru:

MA1

 Sústava 2 rovníc o 2 neznámych. V rovniciach je použitá substitúcia B = lnb.

MA2

Riešením je:

MA3

kde B = lnb.

Vzor graf

 

Zdrojový kód:

public bool powerApproximation(out string errorMessage, double[] xArray, double[] yArray, out double bValue, out double aValue)
    {
      errorMessage = "";
      aValue = 0;
      bValue = 0;
      try
      {
        //kontrola dlzky jednotlivych poli, x, y hodnoty
        if (xArray.Length != yArray.Length)
        {
          errorMessage = "Error: different lenght of arrays.";
          return false;
        }
        int n = xArray.Length; //dlzka pola, pocet bodov pouzitych pri aproximacii
        if (n == 0)
        {
          errorMessage = "Error: array is empty.";
          return false;
        }
        // inicializacia premennych
        double num1a = 0; double num2a = 0; double num3a = 0;
        double den1a = 0; double den2a = 0;
        double num1b = 0; double num2b = 0;
        // vypocet jednotlivych prvkov (sum) v rovniciach
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          if (xArray[i] > 0 && yArray[i] > 0)
          {
            num1a += Math.Log(xArray[i], Math.E) * Math.Log(yArray[i], Math.E);
            num2a += Math.Log(xArray[i], Math.E);
            num3a += Math.Log(yArray[i], Math.E);
            den1a += Math.Pow(Math.Log(xArray[i], Math.E), 2);
          }
          else
          {
            errorMessage = "Error: invalid input for function ln(value), value must be greater than zero.";
            return false;
          }
        }
        den2a = Math.Pow(num2a, 2);
        num1b = num3a;
        num2b = num2a;
        // kontrola menovatelov, nemozu byt nulove - delenie nulou
        if (n == 0 || (den1a - den2a) == 0)
        {
          errorMessage = "Error: divide by zero.";
          return false;
        }
        // vypocet koeficientov
        aValue = (n * num1a - num2a * num3a) / (n * den1a - den2a);
        bValue = Math.Exp((num1b - aValue * num2b) / n);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        errorMessage = ex.Message;
        return false;
      }
      return true;
    }
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:25
Ing.Peter Šuba

Zakladateľ www.projectik.eu

It's time for another revolution

(Why so serious?)

Website: www.projectik.eu