streda, 30 január 2013 16:29 Written by 2477 times
Rate this item
(7 votes)

C# - Dynamické vytvorenie TextBox-u

Ako dynamicky vytvárať TextBox?

Funkcia v zdrojáku ukazuje jeden zo spôsobov ako vytvoriť ľubovoľný, užívateľom zadaný, počet TextBox-ov.

Vstupné parametre predstavujú počet riadkov a stĺpcov.

Napríklad pre 4 riadky a 5 stĺpcov (rows = 4, columns = 5) by výstup vyzeral nasledovne:

dynamicTextBox


Zdrojový kód:

 

    public void createDynamicTextBox(int rows, int columns)
    {
      int countCol = 0; 
      int countRow = 0;
      int tabIdx = 0;
      int xPos = 0;
      int yPos = 0;
      try
      {
        for (countRow = 0; countRow < rows; countRow++)
        {
          for (countCol = 0; countCol < columns; countCol++)
          {
            TextBox txtBox = new TextBox();
            txtBox.Location = new Point(xPos, yPos); //pozicia zobrazenia TB
            //vytvorenie nazvu noveho TB
            txtBox.Name = "TextBox" + countRow.ToString() + countCol.ToString();
            txtBox.Size = new Size(30, 30); //definovanie rozmerov
            txtBox.TabIndex = tabIdx;    //priradenie tab indexu
            this.Controls.Add(txtBox);   //pridanie TB do winForm
            xPos += 30;   //posunutie pozicie dalsieho stlpca v jednom riadku
            tabIdx++;
          }
          //nastavenie pozicie dalsieho riadku
          xPos = 0;
          yPos += 30;
        }
      }
      catch (Exception err)
      {
        MessageBox.Show(err.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

 

 

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:22
Ing.Peter Šuba

Zakladateľ www.projectik.eu

It's time for another revolution

(Why so serious?)

Website: www.projectik.eu