pondelok, 14 január 2013 14:20 Written by 4622 times
Rate this item
(2 votes)

C# - Ternárny operátor

Ternárny operátor je vo všeobecnosti taký operátor, ktorý má tri operandy. Operátor ' ? : ' slúží k podmienenému vyhodnoteniu výrazu. Operátor ' ? : ' má asociativitu z prava do ľava.


Kód v c:

      if (podmienka)
      {
        vyraz1;
      }
      else
      {
        vyraz2;
      }

Kód v c:

podmienka ? vyraz1 : vyraz2;

 

Priklad :

      int a = 0;
      string vysledok = string.Empty;
      if (a % 2 == 0)
      {
        vysledok = "parne";
      }
      else
      {
        vysledok = "neparne";
      }

Kód v c:

 int a = 0;
      string vysledok = string.Empty;
      vysledok = (a % 2 == 0) ? "parne" : "neparne";

  Viac podmienok v jednom riadku :

 

      int a = 2;
      string vysledok = string.Empty;
      vysledok = (a % 2 == 0) ? (a==0?"nula":"parne") : "neparne";

 

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:22
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu