sobota, 23 marec 2013 10:13 Written by 3334 times
Rate this item
(2 votes)

C# Max, Min

Nájdenie minima a maxima v poli čísel je veľmi jednoduche. V prvom kroku si vytvoríme pole čísel. Do zdrojového kódu pridáme using System.Linq; Pomocou metody min nájdeme minimálnu hodnotu.

 Metóda max nám vráti maximálnu hodnotu. Ďalej si ukážeme ako každy prvok vynásobíme -2 a potom nájdeme maximum. Použijeme na to lambda výraz => .


Kód v c# :

 

using System;
using System.Linq;
namespace ConsoleApplicationProjectik
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int[] array1 = { -5, -4, -2, 0, 2, 5, 11 };
      // Find maximum number.
      Console.WriteLine(array1.Max());
      // Find minimum number.
      Console.WriteLine(array1.Min());
      // Find maximum number when all numbers are multiplied -2
      Console.WriteLine(array1.Max(element => (element * (-2))));
      // Find maximum number when all numbers are second power
      Console.WriteLine(array1.Max(element => Math.Pow(element,2) ));
    }
  }
}

 

Output :

11

-5

10

121

Last modified on nedeľa, 24 marec 2013 13:48
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu