utorok, 20 august 2013 01:31 Written by 6161 times
Rate this item
(4 votes)

Joomla 3.0 K2 User Profile add fields

Ukážeme si ako rozšíriť profil K2 (2.6.7) v joomla 3 (3.1.5) o novú položku. Konkrétne o položku fbweb. Takže poďme na to.

 1. Najpr si deklarujeme novú premennu fbweb v súbore administrator/components/com_k2/tables/k2user.php

na riadok 28 pridáme var $fbweb = null;

 

class TableK2User extends K2Table
{
  var $id = null;
  var $userID = null;
  var $userName = null;
  var $gender = null;
  var $description = null;
  var $image = null;
  var $url = null;
  var $group = null;
  var $plugins = null;
  var $ip = null;
  var $hostname = null;
  var $notes = null;
var $fbweb = null;//declare your new variables

2.Pridáme nasledujúci kód do súboru components/com_k2/templates/register.php

a components/com_k2/templates/profile.php

 

			<tr>
				<td class="key">
					<label for="fbweb">FB WEB</label>
				</td>
				<td>
						<input type="text" name="fbweb" id="fbweb" size="40" value="<?php echo $this->K2User->fbweb; ?>" class="inputbox required" maxlength="50" />
				
				</td>
			</tr>

 

3. Upravíme súbor components\com_k2\models\itemlist.php Pridáme fbweb na riadok 774

 

function getUserProfile($id = NULL)
  {
    $db = JFactory::getDBO();
    if (is_null($id))
      $id = JRequest::getInt('id');
    else
      $id = (int)$id;
    $query = "SELECT id, gender, description, image, url, `group`, plugins, fbweb FROM #__k2_users WHERE userID={$id}";//add fbweb 
    $db->setQuery($query);
    $row = $db->loadObject();
    return $row;
  }

4.Pridáme v databáze do tabulky t7sq9_k2_users  (t7sq9 je prefix tabulky) stlpec fbweb.

5.Hotovo

k2Profile

 

Last modified on štvrtok, 29 august 2013 12:40
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu