nedeľa, 16 december 2012 11:50 Written by 2411 times
Rate this item
(5 votes)

C# - Select a Where

Pomocou metódy Select v C# vykonáme určitú akciu pre každy prvok pola v jednom riadku. Môžeme ju použiť v rôznych "collection types". V prvom príklade si ukážeme, ako prevedieme pole čísel na pole stringov.(int[] -> string[])

Kód v c#:

using System;
using System.Linq;
namespace Projectik.eu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // An input data array.
      int[] array = {1,2,3,4,5};
      
      // ... The Select method changes each element in the result.
      var result = array.Select(element => element.ToString());
      // Display the result.
      foreach (string value in result)
      {
        Console.WriteLine(value);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Output :

1 2 3 4 5

Teraz urobíme opačný proces. Prevedieme pole stringov na pole čísel (string[] -> int[])

Kód v c# :

using System;
using System.Linq;
namespace Projectik.eu
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // An input data array.
      string[] array = { "1", "2", "3", "4", "5", };
      
      // ... The Select method changes each element in the result.
      var result = array.Select(element => Convert.ToInt32(element));
      // Display the result.
      foreach (int value in result)
      {
        Console.WriteLine("{0}",value);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Output :

1 2 3 4 5

Pomocou metódy Where v C# filtrujeme určité prvky pola. Môžeme ju použiť v rôznych "collection types".
V prvom príklade si ukážeme, ako vybrať iba členov, ktorí maju vek nad 10 rokov. V druhom príklade si ukážeme použite v kombinácii s metódou select a vyberieme iba mena užívateľov s vekom nad 10 rokov.

Kód v c#:

 

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace Projectik.eu
{
  class member
  {
    public member(string name,int age)
    {
      this.Name = name;
      this.Age = age;
    }
    public string Name {get;set; }
    public int Age{get;set;}
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // An input data array.
      List<member> myList = new List<member>();
      //Add to list
      myList.Add(new member("Ferko", 15));
      myList.Add(new member("Jarko", 6));
      myList.Add(new member("Lucka", 12));
      
      // ... The Where method find each element > 10
      var result =myList.Where(member1 => member1.Age > 10);
      // Display the result.
      foreach (member value in result)
      {
        Console.WriteLine("{0}",value.Name);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

Output :

Ferko
Lucka

Kód v c#:

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace Projectik.eu
{
  class member
  {
    public member(string name,int age)
    {
      this.Name = name;
      this.Age = age;
    }
    public string Name {get;set; }
    public int Age{get;set;}
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // An input data array.
      List<member> myList = new List<member>();
      //Add to list
      myList.Add(new member("Ferko", 15));
      myList.Add(new member("Jarko", 6));
      myList.Add(new member("Lucka", 12));
      
      // ... The Where method find each element > 10 && only Name
      var result = myList.Where(member1 => member1.Age > 10).Select(member1 => member1.Name);
      // Display the result.
      foreach (string value in result)
      {
        Console.WriteLine("{0}",value); //change !!!
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Output :

Ferko
Lucka

Kód v c# :

using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
namespace Projectik.eu
{  
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //
      // input array 
      //
      string[] array = { "jarko", "lucka", "ferko","projectik" };
      //
      // Use Where method
      //
      var result1 = array.Where(item => item.Contains("a"));
      foreach (string value in result1)
      {
        Console.WriteLine(value);
      }
     
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Output :

Jarko
Lucka

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:22
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu