piatok, 06 január 2012 17:51 Written by 1943 times
Rate this item
(1 Vote)

C# - Application

V nasledujúcom príklade je použitá metóda Assembly.GetEntryAssembly pomocou ktorej vieme zistit aktuálnu verziu a názov spustenej aplikácie. Ďalej použitím triedy Environment vieme zistiť ďalšie potrebné údaje o počítači, ako su napr. meno použivateľa, názov pc a aktuálne umiestnenie aplikácie - cesta odkial je spustena aplikácia.

Kód v C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Reflection;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //nazov pc
      string machineName =Environment.MachineName.ToString();
      //meno prihlaseneho uzivatela
      string userName = Environment.UserName.ToString();
      //verzia spustenej aplikacie 1.0.0.0
      string version = Assembly.GetEntryAssembly().GetName().Version.ToString();
      //nazov spustenej aplikacie 
      string appName = Assembly.GetEntryAssembly().GetName().Name.ToString();
      //priecinok v ktorom sa nachadza spustena aplikacia
      string current = Environment.CurrentDirectory.ToString();   
      //Vypis na obrazovku
      Console.WriteLine(machineName);
      Console.WriteLine(userName);
      Console.WriteLine(version);
      Console.WriteLine(appName);
      Console.WriteLine(current);
      Console.ReadLine();//PAUSE  
    }
  }
}

Nasledujúcim kódom si ukážeme ako zistíme koľko krát je naša aplikácia spustená. Zíde sa nám to napr. ak nehceme aby bola naša aplikacia spustená viac ako jeden krát. Najprv si zistíme názov našej aplikáce a potom prejdeme všekty spustené procesy, či sa tam nachádza.

Kod v C#

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Reflection;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    
    static void Main(string[] args)
    {
      int pocetSpusteni = 0;
      //ziskame vsetky spustene procesy
      Process[] allProcess = Process.GetProcesses();
       //nazov spustenej aplikacie
      string appName = Assembly.GetEntryAssembly().GetName().Name.ToString();
      //prejdeme vsetky procesy a porovname nazvy
      foreach(Process myProces in allProcess)
      {
        if (myProces.ProcessName.CompareTo(appName) == 0)
        {
          pocetSpusteni++;
        }
      }
      Console.WriteLine("Aplikacia je spustena {0} krat", pocetSpusteni);
      Console.ReadLine();//PAUSE  
    }
  }
}

 

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:28
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu