utorok, 27 december 2011 14:42 Written by 8771 times
Rate this item
(1 Vote)

C++ - Paralelné násobenie matíc

Zadanie: Vypracujte program v prostredí MPI v jazyku C, ktorý parelelne vynásobí matice. Zadenie riešte pomocou modelu SPMD a to odovzdávaním správ a skupinovou komunikáciou. Problém vhodne dekomponujte.

Program pracuje podobne ako transponovanie matice. Máme dané dve matice o veľkosti 4x4 a jednu maticu (vektor) o veľkosti 1x4. Prvá matica A je rozdelená na 4 riadky o veľkosti 1x4. Druhá matica B je veľkosti 4x4. Násobíme maticu A maticou B, čím vznikne matica C, tiež o veľkosti 4x4. Nenásobíme naraz všetky riadky, ale každý riadok si rozdelíme na 4 kroky. Teda násobením prvého riadku matice A (1x4) násobíme 4 stĺpce matice B, čím vznikne prvý riadok matice C (1x4). A takto pokračujeme s ostatnými riadkami. Opäť kvôli predbiehaniu procesov je potrebné vypočítané matice od jednotlivých procesov označiť číselne riadkami. Riešenie problému nie je škálovateľné, teda vyžaduje na svoje správne vyriešenie presne 5 procesov. Program obsahuje aj medzikroky, kde sa počíta doba za akú dané procesy vypočítali čiastkové úseky kódu.

Kód v cpp

#include <stdio.h>
#include <mpi.h>

void Matrix_Mult(int a1[][4], int a2[][4], int a3[][4])
{
  int i = 0;
  int j = 0;
  int k = 0;
  
    for(i = 0; i < 1; i++) 
    {
      for( j = 0; j < 4; j++)
      {
        for( k = 0; k < 4; k++) 
        {
          a3[i][j] += a1[i][k] * a2[k][j];
        }
      }
    }
}
void PrintMatrix(int ar[][4])
{
  int i = 0;
  int j = 0;
  for(i = 0; i < 1; i++)
  {
    for( j = 0; j < 4; j++)
    {  
      printf("%4d", ar[i][j]);
    }
      
    putchar('\n'); 
  }
}
void PrintMatrix_N(int ar[][4])
{
  int i = 0;
  int j = 0;
  for(i = 0; i < 4; i++)
  {
    for( j = 0; j < 4; j++)
    {  
      printf("%4d", ar[i][j]);
    }
    putchar('\n'); 
  }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
 
 int size, rank;
 double t1, t2;
 
 int A1[1][4] = {
          {5, 7, 8, 9}
          },
   A2[1][4] = {
          {1, 2, 3, 4}
          },
   A3[1][4] = {
          {9, 8, 8, 7}
          },              
   A4[1][4] = {
          {1, 1, 2, 1}
          },      
    B[4][4] = {
         {1, 1, 1, 2},
         {2, 3, 4, 5},
         {7, 7, 8, 1},
         {0, 4, 5, 0}
         },
         
    C[1][4] = {
         {0, 0, 0, 0}
         },
         
    C_vzor[4][4] = {
         {75, 118, 142, 53},
         {26, 44, 53, 15},
         {81, 117, 140, 66},
         {17, 22, 26, 9}
         };      
 
 MPI_Status status;
 MPI_Request request;
 
 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
 
 
 if(size == 5)
 {
     
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
   MPI_Bcast(B, 16, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
   MPI_Bcast(C, 4, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);        
       
       
   if(rank == 0) 
   { 
       t1 = MPI_Wtime();
       
     printf("\n\nMatica A:\n");
     PrintMatrix(A1);PrintMatrix(A2);PrintMatrix(A3);PrintMatrix(A4);  
       
     printf("\n\nMatica B:\n");  
     PrintMatrix_N(B);
     
     printf("\n\nMatica C - vzorova:\n");  
     PrintMatrix_N(C_vzor);  
     
     printf("\n\n\nVysledok:\n"); 
       
     MPI_Send(A1, 4, MPI_INT, 1, 01, MPI_COMM_WORLD);
     MPI_Send(A2, 4, MPI_INT, 2, 02, MPI_COMM_WORLD);  
     MPI_Send(A3, 4, MPI_INT, 3, 03, MPI_COMM_WORLD);
     MPI_Send(A4, 4, MPI_INT, 4, 04, MPI_COMM_WORLD);
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 0): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   else if(rank == 1)
   {
     
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A1, 4, MPI_INT, 0, 01, MPI_COMM_WORLD, &status);
     Matrix_Mult(A1, B, C);
     printf("\n\n1.riadok:\n");
     PrintMatrix(C);
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 1): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   else if(rank == 2)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A2, 4, MPI_INT, 0, 02, MPI_COMM_WORLD, &status);
     Matrix_Mult(A2, B, C);
     printf("\n\n2.riadok:\n");
     PrintMatrix(C);
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 2): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   else if(rank == 3)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A3, 4, MPI_INT, 0, 03, MPI_COMM_WORLD, &status);
     Matrix_Mult(A3, B, C);
     printf("\n\n3.riadok:\n");
     PrintMatrix(C);
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 3): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   else if(rank == 4)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A4, 4, MPI_INT, 0, 04, MPI_COMM_WORLD, &status);
     Matrix_Mult(A4, B, C);
     printf("\n\n4.riadok:\n");
     PrintMatrix(C);
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 4): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
  
}
  
 
 
 MPI_Finalize();
 return(0);
}

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:31