utorok, 27 december 2011 14:33 Written by 8777 times
Rate this item
(0 votes)

C++ - Paralelné transponovanie matice

Zadanie: Vypracujte program v prostredí MPI v jazyku C, ktorý parelelne transponuje maticu. Zadenie riešte pomocou modelu SPMD a to odovzdávaním správ a skupinovou komunikáciou. Problém vhodne dekomponujte.

Program pracuje pomerne jednoducho. Máme na pevno danú maticu 4x4, ktorú si dopredu rozdelíme na 4 riadky. Každý riadok potom posielame na jednotlivé procesy, ktoré daný riadok otočia na stĺpec a vrátia výsledok do root procesu (do hlavného procesu). Je možné, že sa výpočty od jednotlivých procesov budú predbiehať, a potom výsledné transponované stĺpce nebudú v tom poradí, v akom by mali byť podľa toho ktorého riadku. Práve preto je pri každom transponovanom riadku napísané poradie stĺpca, aby bolo jasné, ktorý stĺpec akému riadku prináleží. Riešenie problému nie je škálovateľné, teda vyžaduje na svoje správne vyriešenie presne 5 procesov. Program obsahuje aj medzikroky, kde sa počíta doba za akú dané procesy vypočítali čiastkové úseky kódu.

Kód v cpp

#include <stdio.h>
#include <mpi.h>

void Swap(int a[4][1], int b[1][4])
{
   int i, j;
   
  for (j=0;j<1;++j)
     {
      for (i=0;i<4;++i)
      {
        a[i][j] = b[j][i]; 
      }
     }
}
void PrintMatrix(int ar[4][1])
{
  int i = 0;
  int j = 0;
  for(i = 0; i < 4; i++)
  {
    for( j = 0; j < 1; j++)
    {  
      printf("%4d", ar[i][j]);
    }
      
    putchar('\n'); 
  }
}
void PrintMatrix_N(int ar[][4])
{
  int i = 0;
  int j = 0;
  for(i = 0; i < 4; i++)
  {
    for( j = 0; j < 4; j++)
    {  
      printf("%4d", ar[i][j]);
    }
    putchar('\n'); 
  }
}

int main(int argc, char *argv[])
{
 
 int size, rank;
 double t1, t2;
 
 int A1[1][4] = {
          {1, 2, 3, 4}
          },
   A2[1][4] = {
          {5, 6, 7, 8}
          },
   A3[1][4] = {
          {9, 10, 11, 12}
          },              
   A4[1][4] = {
          {13, 14, 15, 16}
          }, 
 
 A[4][4] = {
         {1, 2, 3, 4},
         {5, 6, 7, 8},
         {9, 10, 11, 12},
         {13, 14, 15, 16}
         },
 C[4][1] = { 
      {0},
      {0},
      {0},
      {0}
  },
         
    A_vzor[4][4] = {
         {1, 5, 9, 13},
         {2, 6, 10, 14},
         {3, 7, 11, 15},
         {4, 8, 12, 16}
         };      
 
 MPI_Status status;
 MPI_Request request;
 
 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
 
 
 if(size == 5)
 {
     
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
   MPI_Bcast(C, 4, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);
      
       
       
   if(rank == 0) 
   { 
       t1 = MPI_Wtime();
       
     printf("\n\nMatica A:\n");
     PrintMatrix_N(A);  
     
     printf("\n\nMatica A* - vzorova:\n");  
     PrintMatrix_N(A_vzor);  
     
     printf("\n\n\nVysledok:\n"); 
     
     MPI_Send(A1, 4, MPI_INT, 1, 01, MPI_COMM_WORLD);
     MPI_Send(A2, 4, MPI_INT, 2, 02, MPI_COMM_WORLD);
     MPI_Send(A3, 4, MPI_INT, 3, 03, MPI_COMM_WORLD);
     MPI_Send(A4, 4, MPI_INT, 4, 04, MPI_COMM_WORLD);
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 0): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
       
    
   }
   else if(rank == 1)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A1, 4, MPI_INT, 0, 01, MPI_COMM_WORLD, &status);
     
     Swap(C, A1);
     printf("\n1.Stlpec\n");
     PrintMatrix(C); 
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 1): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   else if(rank == 2)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A2, 4, MPI_INT, 0, 02, MPI_COMM_WORLD, &status);
     Swap(C, A2);
     printf("\n2.Stlpec\n");
     PrintMatrix(C); 
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 2): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   else if(rank == 3)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A3, 4, MPI_INT, 0, 03, MPI_COMM_WORLD, &status);
     Swap(C, A3);
     printf("\n3.Stlpec\n");
     PrintMatrix(C); 
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 3): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   else if(rank == 4)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(A4, 4, MPI_INT, 0, 04, MPI_COMM_WORLD, &status);
     Swap(C, A4);
     printf("\n4.Stlpec\n");
     PrintMatrix(C); 
     
     t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 4): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
}
  
 
 
 MPI_Finalize();
 return(0);
}

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:32