utorok, 27 december 2011 13:59 Written by 7276 times
Rate this item
(2 votes)

C++ - Paralelné hľadanie maxima čísel

Zadanie: Vypracujte program v prostredí MPI v jazyku C, ktorý parelelne vyhľadá maximum, minumum, aritmetický priemer a súčet čísel. Zadenie riešte pomocou modelu SPMD a to odovzdávaním správ a skupinovou komunikáciou. Problém vhodne dekomponujte.

Maximálnu hodnotu hľadáme na dopredu zvolenej matici 40 čísel následne rozdelenú na 4 časti a každú časť (teda 10 čísel) posielame na vyhodnotenie do jedného procesu. Ostatné charakteristiky nerozdeľujeme na časti, ale posielame v plnom rozsahu. Riešenie problému nie je škálovateľné, teda vyžaduje na svoje správne vyriešenie presne 8 procesov. Program obsahuje aj medzikroky, kde sa počíta doba za akú dané procesy vypočítali čiastkové úseky kódu.

Kód v cpp

#include <stdio.h>
#include <mpi.h>
#define POCET 40

int main(int argc, char *argv[])
{
 int cisla[POCET];
 int cisla_1[POCET/10];
 int cisla_2[POCET/10];
 int cisla_3[POCET/10];
 int cisla_4[POCET/10];
 
 double t1, t2;
 
 int i, size, rank;
 int n, value_1, value_2;
 float rval;
 int max[4];
 int rozsah = 10;
 
 MPI_Status status;
 MPI_Request request;
 
 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
 
 
 if(size == 8)
 {
     
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);  
   
   MPI_Bcast(&rozsah, 1, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD);          
       
       
   if (rank == 0) 
   { 
    cisla[0]=2;cisla[1]=3;cisla[2]=8;cisla[3]=9;cisla[4]=45;cisla[5]=12;
    cisla[6]=66;cisla[7]=45;cisla[8]=58;cisla[9]=47;cisla[10]=32;cisla[11]=11;
    cisla[12]=12;cisla[13]=13;cisla[14]=17;cisla[15]=3;cisla[16]=1;cisla[17]=0;
    cisla[18]=19;cisla[19]=23;cisla[20]=32;cisla[21]=37;cisla[22]=68;cisla[23]=86;
    cisla[24]=96;cisla[25]=97;cisla[26]=91;cisla[27]=78;cisla[28]=56;cisla[29]=55;
    cisla[30]=52;cisla[31]=57;cisla[32]=41;cisla[33]=36;cisla[34]=27;cisla[35]=72;
    cisla[36]=1;cisla[37]=7;cisla[38]=99;cisla[39]=84;
    
    printf("\n\n\n Posielanie cisel");
    printf("\n -----------------------------");
    printf("\n 10 cisel z 0 -> 1");
    printf("\n 10 cisel z 0 -> 2");
    printf("\n 10 cisel z 0 -> 3");
    printf("\n 10 cisel z 0 -> 4");
    printf("\n 40 cisel z 0 -> 5,6,7");
   }
 
   MPI_Bcast(cisla, 40, MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
 
 
   if (rank == 0) 
   {
       t1 = MPI_Wtime();
      
    if(POCET %4 == 0)
    { 
       for(i = 0; i < 10; i++)
       {
          cisla_1[i] = cisla[i];  
       }
       MPI_Send(cisla_1, 10, MPI_INT, 1, 01, MPI_COMM_WORLD);
       
       
       for(i = 10; i < 20; i++)
       {
          cisla_2[i-10] = cisla[i]; 
       }
       MPI_Send(cisla_2, 10, MPI_INT, 2, 02, MPI_COMM_WORLD);
       
       for(i = 20; i < 30; i++)
       {
          cisla_3[i-20] = cisla[i];
       }
       MPI_Send(cisla_3, 10, MPI_INT, 3, 03, MPI_COMM_WORLD);
       
       
       for(i = 30; i < 40; i++)
       {
          cisla_4[i-30] = cisla[i];
       }
       MPI_Send(cisla_4, 10, MPI_INT, 4, 04, MPI_COMM_WORLD);
           
    }
    
    
    printf("\n\n\n Vysledky");
    printf("\n -----------------------------");
    
    
    
    MPI_Recv(&value_1, 1, MPI_INT, 1, 10, MPI_COMM_WORLD, &status);
    max[0] = value_1;
    MPI_Recv(&value_1, 1, MPI_INT, 2, 20, MPI_COMM_WORLD, &status);
    max[1] = value_1;
    MPI_Recv(&value_1, 1, MPI_INT, 3, 30, MPI_COMM_WORLD, &status);
    max[2] = value_1;
    MPI_Recv(&value_1, 1, MPI_INT, 4, 40, MPI_COMM_WORLD, &status);
    max[3] = value_1;
    
    value_1 = 0; 
    for(n = 0; n < 4; n++) 
    {
     if(value_1 < max[n]) 
     {
      value_1 = max[n];
     }
    } 
        
    printf("\n Maximum: %4d (4 casti)", value_1);
    MPI_Recv(&value_2, 1, MPI_INT, 5, 50, MPI_COMM_WORLD, &status);
    printf("\n Minimum: %4d", value_2);
    MPI_Recv(&value_2, 1, MPI_INT, 6, 60, MPI_COMM_WORLD, &status);
    printf("\n Sucet: %4d", value_2);
    MPI_Recv(&rval, 1, MPI_FLOAT, 7, 70, MPI_COMM_WORLD, &status);
    printf("\n Priemer: %f", rval); 
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("\nvypocet casu (rank 0): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
     
   } 
   
   else if(rank == 1)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(cisla_1, 10, MPI_INT, 0, 01, MPI_COMM_WORLD, &status);
     
    value_1 = 0; 
    for(n = 0; n < rozsah; n++) 
    {
     if(value_1 < cisla_1[n]) 
     {
      value_1 = cisla_1[n];
     }
    } 
    MPI_Send(&value_1, 1, MPI_INT, 0, 10, MPI_COMM_WORLD); 
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("vypocet casu (rank 1): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   
   else if(rank == 2)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(cisla_2, 10, MPI_INT, 0, 02, MPI_COMM_WORLD, &status);
     
    value_1 = 0; 
    for(n = 0; n < rozsah; n++) 
    {
     if(value_1 < cisla_2[n]) 
     {
      value_1 = cisla_2[n];
     }
    } 
    MPI_Send(&value_1, 1, MPI_INT, 0, 20, MPI_COMM_WORLD); 
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("vypocet casu (rank 2): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   
   else if(rank == 3)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
     MPI_Recv(cisla_3, 10, MPI_INT, 0, 03, MPI_COMM_WORLD, &status);
     
    value_1 = 0; 
    for(n = 0; n < rozsah; n++) 
    {
     if (value_1 < cisla_3[n]) 
     {
      value_1 = cisla_3[n];
     }
    } 
    MPI_Send(&value_1, 1, MPI_INT, 0, 30, MPI_COMM_WORLD); 
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("vypocet casu (rank 3): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
       
   }
   
   else if(rank == 4)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
    MPI_Recv(cisla_4, 10, MPI_INT, 0, 04, MPI_COMM_WORLD, &status);
     
    value_1 = 0; 
    for(n = 0; n < rozsah; n++) 
    {
     if(value_1 < cisla_4[n]) 
     {
      value_1 = cisla_4[n];
     }
    } 
    MPI_Send(&value_1, 1, MPI_INT, 0, 40, MPI_COMM_WORLD); 
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("vypocet casu (rank 4): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout); 
   }
   
   else if(rank == 5)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
    value_2 = 100; 
    for(n = 0; n < rozsah*4; n++) 
    {
     if(value_2 > cisla[n]) 
     {
      value_2 = cisla[n];
     }
    } 
    MPI_Send(&value_2, 1, MPI_INT, 0, 50, MPI_COMM_WORLD);  
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("vypocet casu (rank 5): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout); 
   }
   
   else if(rank == 6)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
    value_2 = 0; 
    for(n = 0; n < rozsah*4; n++) 
    {
     value_2 = value_2 + cisla[n]; 
    } 
    MPI_Send(&value_2, 1, MPI_INT, 0, 60, MPI_COMM_WORLD);   
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("vypocet casu (rank 6): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
   
   else if(rank == 7)
   {
     t1 = MPI_Wtime();
     
    value_2 = 0; 
    for(n = 0; n < rozsah*4; n++) 
    {
     value_2 = value_2 + cisla[n]; 
    } 
    
    rval = (float) value_2 / 40;
     
    MPI_Send(&rval, 1, MPI_FLOAT, 0, 70, MPI_COMM_WORLD);   
    
    t2 = MPI_Wtime();
    
     printf("vypocet casu (rank 7): %f\n", t2-t1);
     fflush(stdout);
   }
    
        
 }
 
 
 MPI_Finalize();
 return(0);
}

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:32