nedeľa, 04 december 2011 19:55 Written by 8468 times
Rate this item
(2 votes)

C++ - Zadanie v CPP časť II.

Zadanie č.1

Napíšte program v c#, ktorý načíta vstupné premenné, tri nenulové reálne čísla, a potom vypočítajte kvadratickú rovnicu podľa vzorca:

ax^2+bx+c=0

Výsledok vypíšte na obrazovku.

 

Riešenie v CPP:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include<math.h>

using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
{
  float a, b, c, x1, x2, D;
  cout <<"Kvadraticka rovnica ax^2+bx+c=0\n"; 
  cout <<"Zadaj nenulovu realnu hodnotu pre a:\n"; 
  cin>> a; 
  cout <<"\nZadaj realnu hodnotu pre b:\n"; 
  cin>> b; 
  cout <<"\nZadaj realnu hodnotu pre c:\n"; 
  cin>> c; 
  if (a!=0 && b!=0 && c!=0)
  {
    D=(b*b)-(4*a*c);
    if (D>=0)
    {
      D=sqrt(D);
      x1=(-b+D)/(2*a);
      x2=(-b-D)/(2*a);
      cout <<"Korene kvadratickej rovnice su x1="<<x1<<" x2="<<x2<<"\n";
    }
    else
    {
      cout <<"\nRovnica nema v obore R riesenie\n";
    }  
  }
  else
  {
    cout <<"\nZadane hodnoty nesplnaju parametre kvadratickej rovnice \n"; 
  }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

 

Zadanie č.2

Napíšte program v c#, ktorý načíta vstupnú premennú, nenulové reálne číslo, a potom vypočítajte obvod a obsah kruhu:

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie v CPP:

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include<math.h>

using namespace std;
const double PI=3.1415926535;
int main(int argc, char *argv[])
{
  double r;
  double obvod,obsah;
  cout <<"Vypocet obvodu a obsahu kruhu\n"; 
  cout <<"Zadej polomer kruhu :\n"; 
  cin>> r; 
  if (r>0)
  {
    obvod = 2*PI*r;
    obsah = PI*pow(r,2);
    cout <<"\nObvod kruhu ="<<obvod<<"\n";
    cout <<"\nObsah kruhu ="<<obsah<<"\n";
   
  }
  else
  {
    cout <<"\nPre daný polomer nie je mozne spravit vypocet. \n"; 
  }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Zadanie č.3

Napíšte program v c#, ktorý vygeneruje náhodne číslo a užívateľ ho musi uhádnuť. Po uhadnuti čísla vypište na obrazovku na ktorý pokus bolo číslo uhadnuté.

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int mojeCislo,tvojeCislo,pokus = 1;
  
  mojeCislo = rand()% 100+1;
  cout <<"Uhadni na ake cislo myslím od 1-100 :\n"; 
  cin>> tvojeCislo; 
  
  while(tvojeCislo !=mojeCislo)
  {
           
   if(tvojeCislo > mojeCislo)
   {
    cout <<"Moje cislo je mensie.Skus znova :\n"; 
   }
   if(tvojeCislo < mojeCislo)
   {
    cout <<"Moje cislo je vacsie.Skus znova :\n"; 
   }
   cin>> tvojeCislo; 
   pokus++;       
  }
  cout <<"Uhadol si to na "<<pokus<<" pokus.\n"; 
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

 

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:32
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu