nedeľa, 27 november 2011 17:27 Written by 2792 times
Rate this item
(1 Vote)

C++ - Zoznam studentov

Tento program napísaný v CPP vytvorí zoznam študentov. Po spustení načíta v cykle for 10 študentov.  Na začiatku si vytvoríme triedu Student. V nej si vytvoríme metódu print()ktorá vypíše zoznam študentov v poradí v akom boli zadaní. Na zoznam študentov použijeme list<Student> a nazveme ho  myStudentList;


Zdrojový kód :

#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <list>

using namespace std;

//www.projectik.eu

class Student
{
 private:
  int id;     
  string meno;  
  string priezvisko;
  int vek;  

 public:       
  Student()
  {
   id = 0; meno = ""; priezvisko = ""; vek = 0;
  }  
  Student(int Id, string Meno, string Priezvisko, int Vek)
  {
   id = Id; meno = Meno; priezvisko = Priezvisko; vek = Vek;
  }
    
  int getID() {return id;}
  string getMeno() {return meno;}
  string getPriezvisko() {return priezvisko;}  
  int getVek() {return vek;}
  
  void print()
  {
    cout << setw(10) << id << setw(15) << meno
      << setw(15) << priezvisko << setw(15) << vek << endl;
  }
};
//===================================================================

int main()
{
  list<Student> myStudentList;
  list<Student>::iterator iter;
  
  int id = 0;
  string meno = "";
  string priezvisko = "";
  int vek = 0;

  for(int i=0; i<1; i++)
  {  
   cout << "Meno studenta:";
   getline(cin, meno);
   cout << "Priezvisko studenta:";
   getline(cin, priezvisko);  
   cout << "Vek: ";
   cin >> vek;
   cin.ignore(80, '\n');
   Student stu(id++, meno, priezvisko,vek);
   myStudentList.push_back(stu);
  }
  cout << "Vypis zoznamu studentov :" << endl;
  cout << setw(10) << "id" << setw(15) << "meno"
      << setw(15) << "priezvisko" << setw(15) << "vek" << endl;
  iter = myStudentList.begin();
  while(iter != myStudentList.end())
  {
   (*iter).print();
   cout << endl;
   iter++;
  }
  cout << "www.projectik.eu" << endl;
  system("PAUSE");
  return 0;
}
Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:32
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu