štvrtok, 24 november 2011 11:29 Written by 10862 times
Rate this item
(1 Vote)

C++ - Zadanie v CPP časť I.

V tomto článku využijme programovanie v C++ (programivanie v CPP).Čánok bude venovaný na použitie tohto jazyka v praxi. Ukážeme si pár jednoduchých príkladov v C++(zadania v C++). Postupne budem tieto priklady v C++ doplnať.

Zadanie č.1

Napíšte program v c++, ktorý načíta vstupné premenné, tri celé čísla, a potom použite nasledujúci vzorec:

(a + b) / (3 * c)

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int a = 0;
  int b = 0;  
  int c = 0;  
  double vysledok = 0;
  
  cout <<"Zadajte 3 cele cisla: \n";  
  cin>> a;  
  cin>> b;  
  cin>> c;
  
  vysledok = (a + b) / (3 * c);
  
  cout <<"\nVysledok je = " <<vysledok <<"\n";  
  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Zadanie č.2

Napíšte program v c++, ktorý načíta vstupné premenné, tri čísla, a potom použite nasledujúci vzorec:

√(8+(x+3y)2 )+ z

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  double x = 0;
  double y = 0;
  double z = 0;
  double vysledok;
  cout << "Zadajte 3 cisla:\n";
  cin >> x;
  cin >> y;
  cin >> z;
  vysledok = sqrt(8 + ((x + (3 * y)) * (x + (3 * y)))) + z;
 
  cout <<"\nVysledok je = " <<vysledok <<"\n";  
  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Zadanie č.3

Napíšte program v c++, ktorý načíta vstupné premenné, 4 čísla, a potom použite nasledujúci vzorec:

3u - 4v    
-4w + 5z

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  double u = 0;
  double v = 0;
  double w = 0;
  double z = 0;
  double vysledok;
  cout << "Zadajte 4 cisla:\n";
  cin >> u;
  cin >> v;
  cin >> w;
  cin >> z;
  vysledok = ((3 * u) - (4 * v))/(-(4 * w) + (5 * z));
 
  cout <<"\nVysledok je = " <<vysledok <<"\n";  
  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Zadanie č.4

Napíšte program v c++, ktorý načíta vstupné premenné, 2 čísla.Spravte podiel týchto čísel. Na obrazovku vypíšte celocíselny výsledok a zvyšok po delení .

Riešenie :

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int m = 0;
  int n = 0;
  int vysledok = 0;
  float zvysok = 0;
  cout << "Zadajte 2 cisla :\n";
  cin >> m;
  cin >> n;
  vysledok = m / n;
  zvysok = m % n;
 
  cout <<"\nVysledok je = " <<vysledok << "zvysok po deleni = " <<zvysok <<"\n";  
  
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}

Zadanie č.5

Napíšte program v c++, ktorý potom, čo užívateľ zadá znak určí, či sa jedná o malé písmeno, veľké písmeno alebo číslo.

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  char a;
  cout << "Zadaj jeden znak:\n";
  cin >> a;
  
  if (a > 47 and a < 58) cout << "Znak je cislo";
  if (a > 96 and a < 123) cout << "Znak je male pismeno";
  if (a > 64 and a < 91) cout << "Znak je velke pismeno";
  cout << "\n";
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}


Zadanie č.6

Napíšte program v c++, ktorý načíta prvky postupnosti a nájde najmenší prvok danej postupnosti. Použite funkcie printf a scanf. (#include <stdio.h>)

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

#include <cstdlib>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int n,min,a,i=1;
 
	printf ("\nZadaj pocet prvkov postupnosti: ");
	scanf ("%d", &n);
 
	printf ("\nZadaj prvok %d: ", i);
	scanf ("%d", &a);
 
	min = a;
	
		for (i=2; i<=n; i++)
    {
			 printf ("Zadaj prvok %d: ", i);
			 scanf ("%d", &a); 
			 if (a < min)
				min = a;
		} 
		
	printf ("\nNajmensi prvok je %d.\n", min);
	system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
Last modified on štvrtok, 11 júl 2019 09:26
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu