sobota, 19 november 2011 12:20 Written by 3989 times
Rate this item
(0 votes)

C++ - Hello World v cpp

Hello World v cpp

Nasledujúci postup vytvorí v CPP pomerne jednoduchý konzolový program - tradičný program "Hello World!" . Tento program nebude mať žiadnu zložitú funkciu,zobrazuje reťazec Hello World!.

Začíname

Otvoríme si DEV c++ .Klikneme na Súbor -> nový -> projekt a zobrazí  sa nám okno nastavenia projektu .
Teraz  označíme Console aplication a  C projekt a potvrdíme OK.

Zobrazí sa projekt v ktorom už je predpísaný kód pre konzolovú aplikáciu.

#include <iostream>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{ 
  
  return 0;
}

Do zátvoriek { } vpíšeme kód:

char quit; 

quit = '\0';
while (quit != 'q')
{
 cout << "Hello World!" << endl;
 cout << "www.projectik.eu" << endl;
 cout << "Press q to quit " << endl;
 cin >> quit;
 cin >> quit;
}

Hotový zdrojový kód by mal vyzerať takto:

#include <iostream>

using namespace std;

int main (int argc, char *argv[])
{ 
  char quit; 

  quit = '\0';
  while (quit != 'q')
  {
    cout << "Hello World!" << endl;
    cout << "www.projectik.eu" << endl;    
    cout << "Press q to quit " << endl;
    cin >> quit;
  }

  return 0;
}

DOWNLOAD

Nie je povolený download!

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:33
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu
More in this category: C++ - Zadanie v CPP časť I. »