sobota, 19 november 2011 10:03 Written by 7345 times
Rate this item
(0 votes)

C# - Hello World

Hello World v c#

Nasledujúci postup vytvorí v C# pomerne jednoduchý konzolový program - tradičný program Hello World .

Tento program nebude mať žiadnu zložitú funkciu, zobrazuje reťazec Hello World .

Začíname

Otvoríme si Visual Studio alebo Sharp Develop -> vyberieme File -> New -> Project. Zobrazí sa dialogové okno New Project. V podokne Project Types vyberime Visual C# a v podokne Template klikneme na Console Application. Do poľa Name napíšeme Hello World. Ak to máte tak stlačíme OK. Zobrazí sa projekt v ktorom už je predpísaný kód pre konzolovú aplikáciu.

using System;
namespace Hello_World
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
    }
  }
}


Do zátvoriek { } vpíšeme kód:

Console.WriteLine("Hello World!");
Console.WriteLine("www.projectik.eu");
Console.WriteLine("Press any key to exit.");
Console.ReadKey();Hotový zdrojový kód by mal vyzerať takto:

// A Hello World! program in C#.
using System;
namespace Hello_World
{
  class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {   
   Console.WriteLine("Hello World");
   Console.WriteLine("www.projectik.eu");
   Console.WriteLine("Press any key to exit.");
   Console.ReadKey();
  }
 }
}
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:31
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu