piatok, 18 november 2011 17:51 Written by 11350 times
Rate this item
(0 votes)

C# - Výpočet predradeného odporu

Výpočet predradeného odporu

LED dióda alebo ľudovo ledka (Light Emitting Diode - svetlo vyžarujúca dióda) je polovodičový elektronický prvok ktorý vyžaruje úzkospektrálne svetlo. Vyžarovaná farba závisí od štruktúry PN prechodu a použitého materiálu.

LED diódy využivajú rôzne napätia a prúdy vzhľadom na vyžarovanú farbu a veľkosť viď tabuľka nižšie.

 • červená 1.9 V 20 mA
 • range'>oranžová 2.0 V 25 mA
 • žltá 2.0 V 25 mA
 • zelená 2.2 V 20 mA
 • modrá 3.5 V 20 mA
 • biela 3,5 V 20 mA


Predradený odpor je nevyhnutý pre zapojenie led diód pri inom než 1,5-3,5V napätí. Slúži teda na úpravu napájacieho napätia aby nedošlo k prepáleniu diódy. Jeho hodnota sa líši aj podľa toho, ako sú ledky zapojené (paralelne alebo sériovo).

led

Kód programu v C#

Na začiatku si navrhneme triedu dióda:

Kód v C#

 class Led
  {
    public Led(string meno, double napatie, double prud)
    {
      this.meno = meno;
      this.napatie = napatie;
      this.prud = prud;
      this.AlowZmenu = false;
    }
    public Led(string meno, double napatie, double prud,bool zmena)
    {
      this.meno = meno;
      this.napatie = napatie;
      this.prud = prud;
      this.AlowZmenu = zmena;
    }
    public double Napatie
    {
      set;
      get;
    }
    public double Prud
    {
      set;
      get;
    }
    public string Meno
    {
      set;
      get;
    }
    public bool PovolZmenu
    {
      set;
      get;
    }
  }

 Ďalej si vytvoríme 7 diód:

Kód v C#

private void createLeds()
    {
      /*
      červená 	1.9 V 	20 mA
      oranžová 	2.0 V 	25 mA
      žltá 	2.0 V 	25 mA
      zelená 	2.2 V 	20 mA
      modrá 	3.5 V 	20 mA
      biela 	3.5 V 	20 mA
       */
      mojaLed[0] = new Led("červená", 1.9, 20);
      mojaLed[1] = new Led("oranžová", 2.0, 25);
      mojaLed[2] = new Led("žltá", 2.0, 25);
      mojaLed[3] = new Led("zelená", 2.2, 20);
      mojaLed[4] = new Led("modrá ", 3.5, 20);
      mojaLed[5] = new Led("biela ", 3.5, 20);
      mojaLed[6] = new Led("vlastná ", 0, 0,true);
      foreach (Led s1 in mojaLed)
      {
        this.comboBox1.Items.Add(s1.meno);
      }
      
    }

Samotný výpočet ,

R=U/I             ,kde R je predradný odpor
P=I*U             ,kde P je stratový vykon na odpore .

Kód v C#

 double r = (uf - uled) / (iled / 1000); //R=U/I
 double rp = (iled / 1000) * (uf - uled); //P=I*U

Ďalej si ešte ukážeme ako prevedieme hodnotu odporu zadanú v tvare napr 1K2 na číslo, na to nám poslúži nasledujúci kód :

Kód v C#

private void convert(string nazov, out double hodnota)
    {
      hodnota = 0;
      try
      {

        Regex lRegEx1 = new Regex(@"(?<celecislo>\d{0,3})(?<rada>[rRkKmM])(?<desatinnecislo>\d{0,3})");//napr 1R3
        
        string rada = string.Empty;

        if (lRegEx1.IsMatch(nazov))
        {
          MatchCollection groups = lRegEx1.Matches(nazov);

          hodnota = 0;
          if (groups[0].Groups["celecislo"].Value != string.Empty)
          {
            hodnota += Convert.ToInt16(groups[0].Groups["celecislo"].Value) * 1;
          };
          if (groups[0].Groups["desatinnecislo"].Value != string.Empty)
          {
            hodnota += Convert.ToInt16(groups[0].Groups["desatinnecislo"].Value) * 0.1;
          };
          rada = groups[0].Groups["rada"].Value;
          if (rada != string.Empty)
          {
            switch (rada)
            {
              case "r":
              case "R": hodnota *= 1; break;
              case "k":
              case "K": hodnota *= 1000; break;
              case "m":
              case "M": hodnota *= 1000000; break;
            }
          }
        }         
        else
        {
          hodnota = 0;
        }

      }
      catch (Exception ex1)
      {
        MessageBox.Show(ex1.Message);
      }
    }

Na záver si môžete stiahnuť hotový program.

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:31
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu

Related items

More in this category: C# - Hello World »