piatok, 08 február 2013 13:51 Written by 2508 times
Rate this item
(2 votes)

C# - Extension Methods

Extension metódy umožňujú rozšíriť existujúce typy o nové vlastné metódy. Ukážeme si ako veľmi ľahko rozšíriť typ string o dalšiu metódu "IsMacAddress".

Je to použitelné v C# 3.0 - framework .NET 3.5 .Extension metóda by mala byť použitá vnútri statickej triedy.  Nová metóda by mala byť statická a musí mať aspon jeden parameter,  pred ktorým stojí kľúčove slovo this. Nesmie sa použiť na prepísanie existujúcej metódy. Nesmie mať rovnaký názov a parametre ako existujúca metóda.

mac2

Pŕiklad v c#:

namespace StringExtensions
{
  public static class StringExtensionsClass
  {
    public static bool IsMacAddress(this String str)
    {
      return (bool)Regex.IsMatch(str.ToUpper(), @"^[0-9A-F]{12}$");
    }
  }
}

Použitie :

Pridame using :

using StringExtensions;

 .....

      string mac = "0D15000015FF";
      if (mac.IsMacAddress())
      {
        //is mac address
      }
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:21
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu