pondelok, 02 január 2012 20:24 Written by 90600 times
Rate this item
(2 votes)

Zadanie v C# časť I.

V tomto článku využijme programovanie v C#.Článok bude venovaný na použitie tohto jazyka v praxi. Ukážeme si pár jednoduchých príkladov v C#(zadania v C#). Postupne budem tieto priklady v C# doplnať.

Zadanie č.1

Napíšte program v c#, ktorý načíta vstupné premenné, tri celé čísla, a potom použite nasledujúci vzorec:

(a + b) / (3 * c)

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int a = 0;
      int b = 0;
      int c = 0;
      double vysledok = 0;
      Console.WriteLine("Zadajte 3 cele cisla: \n");
      a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      vysledok = (a + b) / (3 * c);
      Console.WriteLine("\nVysledok je = {0} \n" ,vysledok);
      Console.ReadLine();//PAUSE
    }
  }
}

Zadanie č.2

Napíšte program v C#, ktorý načíta vstupné premenné, tri čísla, a potom použite nasledujúci vzorec:

√(8+(x+3y)2 )+ z

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double x = 0;
      double y = 0;
      double z = 0;
      double vysledok;
      Console.WriteLine("Zadajte 3 cele cisla: \n");
      x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      y = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      z = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      vysledok = Math.Sqrt(8 + ((x + (3 * y)) * (x + (3 * y)))) + z;
      Console.WriteLine("\nVysledok je = {0} \n", vysledok);
      Console.ReadLine();//PAUSE      
    }
  }
}

 

Zadanie č.3

Napíšte program v c#, ktorý načíta vstupné premenné, 4 čísla, a potom použite nasledujúci vzorec:

3u - 4v    
-4w + 5z

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double u = 0;
      double v = 0;
      double w = 0;
      double z = 0;
      double vysledok;
      Console.WriteLine("Zadajte 4 cisla:\n");
      u = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      v = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      w = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      z = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      vysledok = ((3 * u) - (4 * v)) / (-(4 * w) + (5 * z));
      Console.WriteLine("\nVysledok je = {0} \n", vysledok);
      Console.ReadLine();//PAUSE   
    }
  }
}

Zadanie č.4

 

Napíšte program v c#, ktorý načíta vstupné premenné, 2 čísla.Spravte podiel týchto čísel. Na obrazovku vypíšte celocíselny výsledok a zvyšok po delení .

Riešenie :

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int m = 0;
      int n = 0;
      int vysledok = 0;
      double zvysok = 0;

      Console.WriteLine("Zadajte 2 cisla :\n");
       m = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
       n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
      vysledok = m / n;
      zvysok = m % n;
      Console.WriteLine("\nVysledok je = {0} , zvysok po deleni = {1} \n", vysledok, zvysok);
      Console.ReadLine();//PAUSE        
    }
  }
}

 

Zadanie č.5

Napíšte program v c#, ktorý potom, čo užívateľ zadá znak určí, či sa jedná o malé písmeno, veľké písmeno alebo číslo.

Výsledok vypíšte na obrazovku.

Riešenie :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      char a;
      Console.WriteLine("Zadaj jeden znak:\n");
      a = (char)Console.Read();
      if (a > 47 && a < 58) Console.WriteLine("Znak je cislo");
      if (a > 96 && a < 123) Console.WriteLine("Znak je male pismeno");
      if (a > 64 && a < 91) Console.WriteLine("Znak je velke pismeno");
      Console.WriteLine("\n");
      Console.ReadLine();//PAUSE  
    }
  }
}

 

 

Last modified on streda, 01 august 2018 12:58
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu