utorok, 24 apríl 2012 16:04 Written by 12671 times
Rate this item
(2 votes)

C# - Jednoduchá aplikácia na zistenie, či je číslo prvočíslo

 

*aplikácia je vytvorená pomocou Microsoft Visual C# 2010 Express

 

V tomto článku si ukážeme ako vytvoriť jednoduchú aplikáciu, ktorá nám zistí, či je zadané číslo prvočíslo.

Vytvoríme si nový projek WPF application.

Vytvorí sa nám "MainWindow" (okno aplikácie)

-v okne aplikácie si vytvoríme 2 x textBox

1. bude mať názov textBox1 - ten bude slúžiť na zadávanie čísla

2. bude mať názov textBox2 - ten bude slúžiť na výsledok či je číslo prvočíslo alebo nie

-dalej v okne aplikácie vytvoríme tlačítko (Button) s názvom Button1 v ktorom zmeníme zobrazovaný text z "Button" na "Je prvocislo?"

Dvojklikom na novovytvorené tlačítko Button1 nás editor prenesie do samotnej programovej časti našej aplikácie a zároveň vytvorí metódu button1_click().

Do metódy button1_click zapíšeme nasledujúci kód:

int cislo = 0; //deklarujeme si novu premennu
string vysledok; //deklarujeme si novu textovu premennu
cislo = System.Int32.Parse(textBox1.Text);//do premennej cislo sa ulozi cislo ktore zadal uzivatel do textBox1
vysledok = metodaPrvocislo(cislo); //do premmenej vysledok ulozim vystup z metody metodaPrvocislo
textBox2.Text = vysledok.ToString(); //zapisem vysledok do texBox2


Ďalej vytvoríme metódu metodaPrvocislo ktorá bude vyzerať nasledovne:


private string metodaPrvocislo (int cislo)//Vstup do metody bude typu int, vystup metody bude string
  { //zistenie ci ide o prvocislo
    int pomocneCislo;  //deklarujeme si novu premennu
    if (cislo <= 1) return "Nie";  //vsetky cisla mensie ako 2 sa nepovazuju za prvocisla
    if (cislo == 2) return "Ano";  //2 je prvocislo
    if (cislo % 2 == 0) return "Nie";  //kazde parne cislo okrem 2 nieje prvocislo
    for (pomocneCislo = 3; pomocneCislo < cislo/2; pomocneCislo = pomocneCislo+2)
    {  
      if (cislo % pomocneCislo == 0) return "Nie";
    }
    //aplikacia postupne vydeli vlozene cislo kazdym neparnym cislo pocnuc 3-kou, 
    //az pokial nenajde cislo po deleni ktorym vznikne zvysok 0. 
    //Ak nenajde ziadne taketo cislo, tak je vlozene cislo prvocislo
    return "Ano";
  }

Do aplikácie tiež môžeme pridať tlačítko na vypnutie aplikácie.
Celý kód našej aplikácie by mohol vyzerať takto:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace WpfApplication1
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }
   
    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      textBox1.Text = "Vstup";  //pri spusteni programu ulozi do texBox1 text
      textBox2.Text = "Vystup";  //pri spusteni programu ulozi do texBox2 text
    }
    private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.Close(); //vypnutie aplikacie
    }
    private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) //tuto metodu aktivuje stlačenie tlacitka Button1
    {
      int cislo = 0; //deklarujeme si novu premennu
      string vysledok;  //deklarujeme si novu textovu premennu
      cislo = System.Int32.Parse(textBox1.Text); 
      //do premennej cislo sa ulozi cislo ktore zadal uzivatel do textBox1
      vysledok = metodaPrvocislo(cislo); 
      //do premmenej vysledok ulozim vystup z metody metodaPrvocislo
      textBox2.Text = vysledok.ToString();  //zapisem vysledok do texBox2
      
    }
    private string metodaPrvocislo (int cislo) //Vstup do metody bude typu int, vystup metody bude string
      { //zistenie ci ide o prvocislo
        int pomocneCislo;  //deklarujeme si novu premennu
        if (cislo <= 1) return "Nie";  //vsetky cisla mensie ako 2 sa nepovazuju za prvocisla
        if (cislo == 2) return "Ano";  //2 je prvocislo
        if (cislo % 2 == 0) return "Nie";  //kazde parne cislo okrem 2 nieje prvocislo
        for (pomocneCislo = 3; pomocneCislo < cislo/2; pomocneCislo = pomocneCislo+2)
        {  
          if (cislo % pomocneCislo == 0) return "Nie";
        }
        //aplikacia postupne vydeli vlozene cislo kazdym neparnym cislo pocnuc 3-kou, 
        //az pokial nenajde cislo po deleni ktorym vznikne zvysok 0. 
        //Ak nenajde ziadne taketo cislo, tak je vlozene cislo prvocislo
      return "Ano";
      }
  }
}
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:26