pondelok, 14 júl 2014 11:33 Written by 2091 times
Rate this item
(2 votes)

HTML - video prehrávač na HTML stránke

Ukážeme si jednoduchý príklad, ako uložiť na HTML prehrávač video súborov.

Použijeme tag <OBJECT>.

Vytvoríme si jednoduchú webovú stránku s názvom súboru video.html.
Pre zjednodušenie si nakopírujeme video súbor video.mp4 (v prílohe) do toho istého adresára, v ktorom sa nachádza aj súbor video.html.

Tu je obsah html súboru video.html:

 

 <HTML>
 <OBJECT id=player height=400 width=400 classid=clsid:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95> 
  <PARAM NAME="AutoStart" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="Balance" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="DisplaySize" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="Filename" VALUE="video.mp4"> 
  <PARAM NAME="Mute" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="SelectionStart" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="SelectionEnd" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="ShowControls" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="ShowAudioControls" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="ShowDisplay" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="ShowPositionControls" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="Volume" VALUE="1"> 
  <PARAM NAME="AudioStream" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="AutoSize" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="AnimationAtStart" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="AllowScan" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="AllowChangeDisplaySize" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="AutoRewind" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="BaseURL" VALUE=""> 
  <PARAM NAME="BufferingTime" VALUE="5"> 
  <PARAM NAME="CaptioningID" VALUE=""> 
  <PARAM NAME="ClickToPlay" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="CursorType" VALUE="1"> 
  <PARAM NAME="CurrentPosition" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="CurrentMarker" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="DefaultFrame" VALUE="mainframe"> 
  <PARAM NAME="DisplayBackColor" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="DisplayForeColor" VALUE="16777215"> 
  <PARAM NAME="DisplayMode" VALUE="1"> 
  <PARAM NAME="Enabled" VALUE="-1"> 
  <PARAM NAME="EnableContextMenu" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="EnablePositionControls" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="EnableFullScreenControls" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="EnableTracker" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="InvokeURLs" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="Language" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="PlayCount" VALUE="1"> 
  <PARAM NAME="PreviewMode" VALUE="False"> 
  <PARAM NAME="ShowStatusBar" VALUE="True"> 
  <PARAM NAME="TransparentAtStart" VALUE="False"> 
 </OBJECT>
</HTML>

Tag OBJECT slúži na vkladanie objektov typu "videoplayer","applet","flashplayer" alebo "active X", atď. do tela HTML stránky.
Konkrétne pre videoprehrávač sú dostupné napr. vlastnosti v zozname tagov "PARAM".
Spomeniem len niektoré:
EnableTracker - povolí/zakáže pomocou kurzoru/posuvníka predbiehať v čase alebo sa vracať späť v čase
Filename - cesta s názvom zdrojového video súboru
AutoStart - či má byť video súbor spustený ihneď po štarte HTML stránky

Nebudeme vysvetľovať úlohu každej vlastnosti, nie je nad to, si vyskúšať zmenu jej hodnoty u seba zvlášť.

Spustíme si webovú stránku na lokálnom PC a môžeme sledovať videozáznam v HTML stránke.

S pozdravom

Last modified on pondelok, 14 júl 2014 13:59
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre