piatok, 11 júl 2014 15:31 Written by 2885 times
Rate this item
(3 votes)

HTML - prehratie zvuku v pozadí HTML stránky

Pohráme sa trochu so zvukmi na HTML stránke. Vo väčšine prípadov je veľmi otravné mať spustený zvuk v pozadí HTML stránky automaticky, ale mne ide len o príklad, ako naprogramovať na webovú stránku jednoduchý objekt, ktorý spúšťa zvukový záznam. Tento objekt je možné ovládať jednoduchými akciami naprogramovanými v Javascripte.

 

Použijeme tag <BGSOUND> alebo <AUDIO>. Tag BGSOUND je už potláčaný tvorcami nových verzií webových prehliadačov, ale kôli spätnej kompatibilite si jeho použitie ukážeme na príklade.
Vytvoríme si jednoduchú webovú stránku s názvom súboru sound.html. Do adresára "media" (ktorý vytvoríme v adresári, kde sa nachádza náš html súbor) nakopírujeme zvukové súbory.
V mojom prípade sú to dva súbory "onestepbehind.mp3" a "hocico.mp3".
Tu je obsah html súboru sound.html:

<HTML>
 <HEAD>
  <META http-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset=UTF-8">
 </HEAD> 
  <BODY>
  <P>BGSOUND - tag</P>
  <BGSOUND id="soundobj1" loop="infinite" src="/media/onestepbehind.mp3">
  <BUTTON type="button" onclick="document.getElementById('soundobj1').src='';">
   Zastaviť zvuk
  </BUTTON>  
  <P>AUDIO - tag</P>
  <AUDIO autoplay id="soundobj2">
   <SOURCE src="/media/onestepbehind.mp3" type="audio/mp3">
   <SOURCE src="/media/hocico.mp3" type="audio/mp3">
   <P>Váš webový prehliadač nepodporuje HTML5 <B>AUDIO</B> element.</P>
  </AUDIO>
  <BUTTON type="button" onclick="document.getElementById('soundobj2').pause();">
   Zastaviť zvuk
  </BUTTON>  
  </BODY>  
</HTML>

Tag BGSOUND disponuje týmito vlastnosťami:
balance - rozdelenie pomeru zvuku medzi ľavý a pravý reproduktor. Povolený interval je -10,000 až +10,000.
loop - počet opakovaní prehratia zvukového záznamu. Hodnota môže byť celé číslo alebo reťazec "infinite", čo znamená, že zvuk sa bude opakovať donekonečna.
src - cesta s názvom zdrojového súboru.
This attribute specifies the URL of the sound file to be played, which must be one of the following types: .wav, .au, or .mid.
volume - hlasitosť zvuku z reproduktoru. Povolená hodnota od -10,000 do 0.

 

Tag AUDIO disponuje s okrem hore spomenutými aj ďalšími. Popisy sú dostupné napr. na: http://www.w3schools.com/tags/ref_av_dom.asp

Spustíme si webovú stránku na lokálnom PC a povinne sa tešíme z prehrávanej skladby. Nezabudnúť vypnúť "mute" a dať hlasitosť reproduktorom!

S pozdravom

Last modified on piatok, 11 júl 2014 16:10
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre