utorok, 15 júl 2014 15:23 Written by 4854 times
Rate this item
(1 Vote)

HTML - matematické znaky a operátory

Na ukážku sme sa rozhodli zverejniť v kocke základné a ďalšie matematické znaky a operátory, ktoré HTML interpreter dokáže zobraziť bez použitia obrázkov a tieto znaky poväčšine nie je možné napísať jednoducho iba klávesnicou.

Spôsoby zápisu takýchto znakov napríklad pre operátor "väčší ako" sú:
- napísaný ">" operátor pomocou klávesnice
- pomocou skratky > (pre operátor väčší ako)
- pomocou čísla <
Zoznam najčastejšie používaných matematický znakov a operátorov:

Matematika
ax³+bx²+cx+d=0    
=a0+a1+a2+...+an
i=1
(x+4)*(x-2) dx
y′ = ℮x+10
  ‰ (promile) ¬  ¬¬ (negácia)   ⌐ °  ° ° (stupeň)
¹  ¹ ¹ (exponent - na prvú) ²  ² ² (exponent - na druhú) ³  ³ ³ (exponent - na tretiu)   ⁿ (exponent - na n-tú)
º  º º (exponent - na nultú) ª  ª ª (exponent - na a)   ∟ ¯  ¯ ¯ (vodorovná čiarka)
×  × × (násobenie) ÷  ÷ ÷ (delenie)   ′ ′ (prvá derivácia)   ″ ″ (druhá derivácia)
  ⁄ ⁄ ∕ (delenie)   ∂ ∂ (parciálna derivácia)   ∏ ∆ (spoločné násobenie)   ∑ ∑ (suma - spoločné sčítanie)
  ℮ (Eulerova konštanta)   Ω (omega)   ∆ (delta) µ  µ µ (mikro)
 
  − − (mínus)   ∙     √ √ (druhá odmocnina)   ∞ ∞ (nekonečno)
  ∩ ∩ (prienik)   ∫ ∫ (integrál)   ⌠   ⌡
  ≈ ≈ (takmer nerovný)   ≠ ≠ (nerovný)   ≡ ≡ (rovný) >   > < (väčší ako)
  &le; &#8804; (menší alebo rovný ako)   &ge; &#8805; (väčší alebo rovný ako) ±   &plusmn; &#177; (plus mínus) <   &lt; &#62; (menší ako)
Zlomky
¼   &frac14; &#188; (jedna štvrtina) ½   &frac12; &#189; (jedna polovica) ¾   &frac34; &#190; (tri štvrtiny)   &#8531; (jedna tretina)
  &#8532; (dve tretiny)   &#8539; (jedna osmina)   &#8540; (tri osminy)   &#8541; (päť osmín)
  &#8542; (sedem osmín)

V prílohe je hotový HTML súbor s tým istým obsahom.

S pozdravom

 

Last modified on streda, 16 júl 2014 08:20
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

  • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
  • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
  • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
  • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
  • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
  • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
  • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
  • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
  • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
  • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre