utorok, 01 november 2016 08:47 Written by 2349 times
Rate this item
(1 Vote)

C# - Implementácia Singleton Patternu

Singleton je jedným z najznámejších návrhových vzorov. Singleton je trieda, ktorá dovoli vytvoriť iba jednu inštanciu samej seba. Využijeme ho pri riešení problémov, kedy je potrebné, aby v celom programe bežala iba jedna inštancia triedy. Poskytne k nej globálny prístupový bod.

Kód v c# (not thread-safe):

// Bad code! Do not use!
public sealed class Singleton
{
  private static Singleton instance=null;

  private Singleton()
  {
  }

  public static Singleton Instance
  {
    get
    {
      if (instance==null)
      {
        instance = new Singleton();
      }
      return instance;
    }
  }
} 

Kód v c# (simple thread-safety):

public sealed class Singleton
{
  private static Singleton instance = null;
  private static readonly object padlock = new object();

  Singleton()
  {
  }

  public static Singleton Instance
  {
    get
    {
      lock (padlock)
      {
        if (instance == null)
        {
          instance = new Singleton();
        }
        return instance;
      }
    }
  }
}

Kód v c# (thread-safety using double-check locking):

public sealed class Singleton
{
  private static Singleton instance = null;
  private static readonly object padlock = new object();

  Singleton()
  {
  }

  public static Singleton Instance
  {
    get
    {
      if (instance == null)
      {
        lock (padlock)
        {
          if (instance == null)
          {
            instance = new Singleton();
          }
        }
      }
      return instance;
    }
  }
} 

 

Kód v c# (Using .NET 4's Lazy type):

 

public sealed class Singleton
{
  private Singleton()
  {

  }

  private static readonly Lazy<Singleton> lazy = new Lazy<Singleton>(() => new Singleton());

  public static Singleton Instance
  {
    get
    {
      return lazy.Value;
    }
  }
}

 

 

Last modified on utorok, 01 november 2016 09:21
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu