štvrtok, 12 november 2015 13:48 Written by 2893 times
Rate this item
(1 Vote)

C# - Veľkosť písmen v názvoch - Capitalization Styles

V mnohých prípadoch by ste mali používať "Pascal case". To znamená, že prve písmeno každého slova v názve je veľké. Túto notáciu dodržujeme pri názvoch tried, namespace, public metódach, public properties, atď.

Nedoporučuje sa spájanie slov pomocou podčiarkovníka. Preto by sme sa mali vyhnuť názvom ako back_color.

Pascal case :

BackColor, FatalError, AppDomain

Ďalej existuje "Camel case". Rozdiel oproti Pascal case je, že prvé písmeno prvého slova je napísané malým. Doporučuje sa to používať pri privátnych properties, v názvoch parametrov:

Camel case :

private int vekUzivatela;
public int VypocetVeku(Date datumNarodenia);

Uppercase:

Všetky písmena su velké. Používa sa, ak názov obsahuje len 2 (proste je ich málo) písmen.

System.IO
System.Web.UI

 

 

Last modified on štvrtok, 12 november 2015 15:44
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu