×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 75
streda, 22 február 2012 09:50 Written by 2400 times
Rate this item
(4 votes)

C# - ASCII convertor

ASCIIto je užitocný nástroj pre každého, kto pracuje s ASCII znakmi a potrebuje ich previest na hexadecimálne alebo dekadické čísla a spätne HEX a DEC na ASCI.

ASCI convertor

C# kód :

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Diagnostics;
namespace ASCIIto
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void ASCIItoHEX(string ASCIData ,out string HEXdata)
    {
      HEXdata = String.Empty;
      byte[] temp;
      try
      {
        temp = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(ASCIData);
        foreach (byte b1 in temp)
        {
          HEXdata += b1.ToString("X") + " ";
        }
      }
      catch
      {
      }
    }
    private void ASCIItoDEC(string ASCIIData, out string DECdata)
    {
      DECdata = String.Empty;
      byte[] temp;
      try
      {
        temp = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(ASCIIData);
        foreach (byte b1 in temp)
        {
          DECdata += b1.ToString() + " ";
        }
        DECdata.TrimEnd(' ');
      }
      catch
      {
      }
    }
    private void DECtoASCII(string DECdata,out string ASCIIData )
    {
      ASCIIData = String.Empty;
      string[] temp;      
      try
      {
        temp = DECdata.Split(new string[] { " " }, StringSplitOptions.None);
        foreach (string b1 in temp)
        {
          ASCIIData += ((char)Convert.ToInt16(b1)).ToString();          
        }  
      }
      catch
      {
      }
    }
    private void HEXtoASCII(string HEXdata, out string ASCIIData)
    {
      ASCIIData = String.Empty;
      string[] temp;
      try
      {
        temp = HEXdata.Split(new string[] { " " }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
        foreach (string b1 in temp)
        {
          ASCIIData += ((char)Convert.ToInt16(b1,16)).ToString();
        }
      }
      catch
      {
      }
    }
    private void textBox2_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      string HEXdata = String.Empty;
      string DECdata = this.textBox2.Text;
      string ASCIIdata = String.Empty;
      this.DECtoASCII(DECdata, out ASCIIdata);
      this.textBox1.Text = ASCIIdata;
      this.ASCIItoHEX(ASCIIdata, out HEXdata);
      this.textBox3.Text = HEXdata; 
    }
    private void textBox1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      string HEXdata = String.Empty;
      string DECdata = String.Empty;
      string ASCIIdata = this.textBox1.Text;
      this.ASCIItoHEX(ASCIIdata, out HEXdata);
      this.ASCIItoDEC(ASCIIdata, out DECdata);
      this.textBox3.Text = HEXdata;
      this.textBox2.Text = DECdata;
    }
    private void textBox3_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      string HEXdata = this.textBox3.Text;
      string DECdata = String.Empty;
      string ASCIIdata = String.Empty;
      this.HEXtoASCII(HEXdata, out ASCIIdata);
      this.textBox1.Text = ASCIIdata;
      this.ASCIItoDEC(ASCIIdata, out DECdata);
      this.textBox2.Text = DECdata; 
    }
    private void label4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process.Start(@"http://www.projectik.eu");
    }
    private void textBox3_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9' ||
        e.KeyChar >= 'a' && e.KeyChar <= 'f' ||
        e.KeyChar >= 'A' && e.KeyChar <= 'F' ||
        e.KeyChar == ' ' ||
        e.KeyChar == '\b')
        e.Handled = false;
      else
        e.Handled = true;
    }
    private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      if (e.KeyChar >= '0' && e.KeyChar <= '9'||      
        e.KeyChar == ' ' ||
        e.KeyChar == '\b')
        e.Handled = false;
      else
        e.Handled = true;
    }
   
   
  }
}
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:27
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu