×

Výstrahy

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 75
sobota, 25 február 2012 11:51 Written by 2198 times
Rate this item
(11 votes)

C# - Filter obrazovky

Tento program je akýsi filter obrazovky, je využiteľný hlavne v noci. Základom je úplne čierny Form bez okrajov, ktorý maximalizujeme, pridáme mu priehľadnosť, nastavíme aby bol na vrchu a povolíme kliknutie cez tento program. Filter sa nastavuje cez kontextové menu v tray ikone.

 NightFilter

 

using System;
using System.Drawing;
using System.Reflection;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Threading;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Win32;

namespace Night_Filter
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    // funkcie na povolenie Click through
    [DllImport("user32.dll")]
    private static extern int GetWindowLong(IntPtr hWnd, int nIndex);
    [DllImport("user32.dll")]

    private static extern int SetWindowLong(IntPtr hWnd, int nIndex, int dwNewLong);
    private bool visible = true, fullscreen = true;
    private int initialStyle;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      // ulozime si styl
      initialStyle = GetWindowLong(this.Handle, -20);
      // povolime Click through
      SetWindowLong(this.Handle, -20, initialStyle | 0x80000 | 0x20);
    }

    private void notifyIcon1_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
    {
      if (visible)
      {
        Hide();
        visible = false;
        showToolStripMenuItem.Text = "Show";
      }
      else
      {
        Show();
        visible = true;
        showToolStripMenuItem.Text = "Hide";
      }
    }

    private void showToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      switch (showToolStripMenuItem.Text)
      {
        case "Show": Show();
               visible = true;
               showToolStripMenuItem.Text = "Hide";
               break;
        case "Hide": Hide();
               visible = false;
               showToolStripMenuItem.Text = "Show";
               break;
      }
    }

    private void onTopToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      TopMost = onTopToolStripMenuItem.Checked;
      forcedOnTopToolStripMenuItem.Enabled = onTopToolStripMenuItem.Checked;
    }

    private void fullscreenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (fullscreen)
      {
        WindowState = FormWindowState.Normal;
        FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Sizable;
        if (clickThroughToolStripMenuItem.Checked) SetWindowLong(this.Handle, -20, initialStyle | 0x80000 | 0x20);
        fullscreen = false;
      }
      else
      {
        WindowState = FormWindowState.Maximized;
        FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;
        if (clickThroughToolStripMenuItem.Checked) SetWindowLong(this.Handle, -20, initialStyle | 0x80000 | 0x20);
        fullscreen = true;
      }
    }

    private void toolStripMenuItem2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.9;
      uncheck(toolStripMenuItem2, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.8;
      uncheck(toolStripMenuItem3, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.7;
      uncheck(toolStripMenuItem4, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.6;
      uncheck(toolStripMenuItem5, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.5;
      uncheck(toolStripMenuItem6, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.4;
      uncheck(toolStripMenuItem7, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.3;
      uncheck(toolStripMenuItem8, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.2;
      uncheck(toolStripMenuItem9, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }
    private void toolStripMenuItem10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Opacity = 0.1;
      uncheck(toolStripMenuItem10, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
    }

    private void uncheck(ToolStripMenuItem exclude, ToolStripItemCollection where)
    {
      foreach (ToolStripMenuItem item in where)
      {
        if (item != exclude) item.Checked = false;
        else item.Checked = true;
      }
    }

    private void toolStripTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) // zo stringu precita pocet percent a nastavi priehladnost
    {
      if (toolStripTextBox1.Text.Length != 0)
      {
        if (toolStripTextBox1.Text.Contains("%")) toolStripTextBox1.Text.Replace("%", "");
        try
        {
          Opacity = Convert.ToDouble(toolStripTextBox1.Text) / 100;
          uncheck(otherToolStripMenuItem, brightnessToolStripMenuItem.DropDownItems);
        }
        catch {}
        if (!toolStripTextBox1.Text.Contains(",")) toolStripTextBox1.Text = (Opacity * 100).ToString();
      }
      else toolStripTextBox1.Text = (Opacity * 100).ToString();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      // Program si nastavi kazdych 15ms, aby bol na vrchu (aby prekryl aj kontextove menu atd)
      if (visible) TopMost = true;
    }

    private void forcedOnTopToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Enabled = forcedOnTopToolStripMenuItem.Checked;
    }

    private void clickThroughToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (clickThroughToolStripMenuItem.Checked)
      {
        // zapnutie Click through
        SetWindowLong(this.Handle, -20, initialStyle | 0x80000 | 0x20);
      }
      else
      {
        // nastavenim stylu okraja aplikacie sa Click through vypne
        if (fullscreenToolStripMenuItem.Checked) FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.None;
        else FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.Sizable;
      }
    }

    private void changeColorToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // zmena farby (defaultna je cierna)
      colorDialog1.ShowDialog();
      BackColor = colorDialog1.Color;
    }
  }
}

 

Poznámka: Kód nie je kompletný, pre lepší prehľad som z neho vymazal "omáčky", ktoré ale neovplyvňujú hlavnú funkcionalitu programu.

Kompletný program si môžte stiahnuť v odkaze nižšie.

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:26