streda, 15 február 2012 21:42 Written by 2966 times
Rate this item
(1 Vote)

C# - Ako poslať email

Nasledujúci C# kód ukazuje, ako poslať e-mail z Gmail emailovej adresy pomocou SMTP servera. Gmail SMTP server je smtp.gmail.com a port je 587. SMTP znamená Simple Mail Transfer Protocol a je to internetový štandard pre prenos e-mailu cez Internet.

Nasledujúci kód môžeme použiť aj pre iný SMTP server napr. smtp.azet.sk a port 25 (standardný port pre smtp).

Kód v C# :

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Net.Mail;
namespace WindowsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        MailMessage mail = new MailMessage();
        SmtpClient SmtpServer = new SmtpClient("smtp.gmail.com");
        //nastav emailovu adresu odosielatela
        mail.From = new MailAddress("your_email_address");
        //nastav emailovu adresu prijimatela
        mail.To.Add("to_address");
        mail.Subject = "Projectik.eu";
        mail.Body = "Text.Ahoj.Hello.Nazdarek";
        //port gmail je 587,standardne pre ine smtp je port 25
        SmtpServer.Port = 587;
        SmtpServer.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("username(a)gmail.com", "password");
        SmtpServer.EnableSsl = true;
        SmtpServer.Send(mail);
        MessageBox.Show("mail Send");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.ToString());
      }
    }
  }
}

 

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:27
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu

Related items