pondelok, 21 november 2011 15:05 Written by 1904 times
Rate this item
(2 votes)

Terminate a process

Niekedy, chcete zastaviť alebo "zabiť" proces, ktorý už začal, alebo ho chcete zabiť pred spustením aplikácie.
Tento článok popisuje spôsob zabitia (kill). Najprv si prehľadáme vsetky procesy, ak nájdeme proces ktorý chceme "zabiť" zavoláme funkciu Kill();
Následne overíme ,či je proces naozaj "zakillovany". Ak nie, cyklus opakujeme.

    private bool KillProcess(string[] names)
    {
      bool status = false;
      try
      {
        int a = 0;
        while (status == false && a < 100)
        {
          foreach (Process clsProcess in Process.GetProcesses())
          {
            foreach(string name in names)
            {
              if (clsProcess.ProcessName.StartsWith(name))
              {
                clsProcess.Kill();
                clsProcess.Close();
                clsProcess.CloseMainWindow();

                if(StatusRead == true)
                  this.Logs();

                status = true;
              }
            }
          }
          if (status == true)
          {
            foreach (Process clsProcess in Process.GetProcesses())
            {
              foreach (string name in names)
              {
                if (clsProcess.ProcessName.StartsWith(name))
                {
                  status = false;
                }                
              }
            }
          }
          
          
          a++;
        }
      }
      catch 
      {
        return false;
      }
      return status;
    }
Last modified on sobota, 10 december 2011 22:12
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu