pondelok, 21 november 2011 13:29 Written by 3591 times
Rate this item
(5 votes)

C# - Terminal RS 232

Sériový port alebo štandard RS-232 alebo sériová linka je komunikačné rozhranie osobných počítačov a inej elektroniky.
Sériový port je určený na vzájomnú sériovú komunikáciu dvoch zariadení, ciže dáta sa prenášajú po jednotlivých bitoch postupne za sebou (v sérii) po jednom vodiči. V tomto článku si popíšeme ako spraviť jednoduchý terminál na RS 232 v c#. System.IO.Ports namespace obsahuje triedu pre ovládanie seriového portu.My požijeme  triedu : SerialPort class.

Načítanie com portov na pc :

Na načítanie všetkých dostupných comportov vo windowse pouzijeme statickú metódu triedy SerialPort podľa nasledujúceho kódu:

SerialPort.GetPortNames();

Vytvorenie objektu a otvorenie portu :

Po vytvorení objectu priradíme nazov portu PortName ,prenosovú rýchlosť BaudRate, ďalej ešte nastavíme DataBits, Parity, StopBits . Nakoniec zavoláme metódu na otvorenie comportu Open() .

this.mySerialPort = new SerialPort();
this.mySerialPort.PortName = this.comboBox_ports.Text;
this.mySerialPort.BaudRate = Convert.ToInt16(this.comboBox_baud.Text);
this.mySerialPort.DataBits = Convert.ToInt16(this.comboBox_data.Text);
this.mySerialPort.Parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), this.comboBox_parity.Text);
this.mySerialPort.StopBits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), this.comboBox_stop.Text);
this.mySerialPort.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(mySerialPort_DataReceived); 
this.mySerialPort.Open();

Posielanie dát :

private void sendData()
    {
      try
      {
       if (this.transMod == mod.ASCI)
        {
          this.mySerialPort.WriteLine(this.richTextBox_trans.Text);
        }
        if (this.transMod == mod.HEX)
        {
          byte[] data;
          int i = 0;
          string[] dataString = this.richTextBox_trans.Text.Split(new string[] { this.comboBox_sep.Text }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
          data = new byte[dataString.Length];
          foreach (string d1 in dataString)
          {
            data[i++] = Convert.ToByte(d1, 16);
          }
          this.mySerialPort.Write(data, 0, data.Length);
        }
        if (this.transMod == mod.DEC)
        {
          byte[] data;
          int i = 0;
          string[] dataString = this.richTextBox_trans.Text.Split(new string[] { this.comboBox_sep.Text }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
          data = new byte[dataString.Length];
          foreach (string d1 in dataString)
          {
            data[i++] = Convert.ToByte(d1, 10);
          }
          this.mySerialPort.Write(data, 0, data.Length);
        }
        if (this.transMod == mod.BINARY)
        {
          byte[] data;
          int i = 0;
          string[] dataString = this.richTextBox_trans.Text.Split(new string[] { this.comboBox_sep.Text }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
          data = new byte[dataString.Length];
          foreach (string d1 in dataString)
          {
            data[i++] = Convert.ToByte(d1, 2);
          }
          this.mySerialPort.Write(data, 0, data.Length);
        }
      }
      catch(Exception ex1)
      {
        MessageBox.Show(ex1.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

Prijímanie dát :

 void mySerialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
    {
      try
      {
        byte[] buffer = new byte[0];
        
        while (mySerialPort.BytesToRead > 0)
        {
          buffer = new byte[mySerialPort.BytesToRead];
          this.mySerialPort.Read(buffer, 0, mySerialPort.BytesToRead);
        }
        if (this.recMod == mod.ASCI)
        {
          this.prijateData += Encoding.ASCII.GetString(buffer);
        }
        if (this.recMod == mod.HEX)
        {
          foreach(byte s in buffer)
          {
            this.prijateData += s.ToString("X2") + this.separator;
          }
        }
        if (this.recMod == mod.DEC)
        {
          foreach (byte s in buffer)
          {
            this.prijateData += s.ToString() + this.separator;
          }
        }
        if (this.recMod == mod.BINARY)
        {
          foreach (byte s in buffer)
          {
            this.prijateData += Convert.ToString(s, 2).PadLeft(8,'0') + this.separator;
          }
        }
        // this.prijateData += Encoding.ASCII.GetString(buffer);
        this.SetControlPropertyValue(this.richTextBox_rec, "Text", this.prijateData);
      }
      catch (Exception ex1)
      {
        MessageBox.Show(ex1.Message, "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

GUI programu :

terminal

V prílohe su na stiahnutie kompletné zdrojové kódy k program.

V ver.1.0.0.2 je pridaná možnosť odosielať CRC16 pre odoslané dáta.

Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:30
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu