pondelok, 21 november 2011 12:40 Written by 1949 times
Rate this item
(0 votes)

C# - String Format

Nasledujúce príklady ukazujú, ako môžeme formátovať čísla na reťazce (string) v C #.
Na formátovanie môžete použiť statickú metódu String.Format.

Číslo bude sformátované na 2 desatinné miesta:

String.Format("{0:0.00}", 158.987);      // "158.98"
String.Format("{0:0.00}", 158.9);      // "158.90"
String.Format("{0:0.00}", 158);        // "158.00"


Číslo bude zaokruhlené na 3 desatinné miesta:

String.Format("{0:0.###}", 158.987654);     // "158.988"
String.Format("{0:0.###}", 158.9);         // "158.9"
String.Format("{0:0.###}", 158);         // "158"


Pred číslo budú doplnené 0 :

String.Format("{0:00000}", 158);     // "00158"
String.Format("{0:00000}", -158);     // "-00158"


Vlastné formátovanie čísla :

//Ahoj svet, ako sa mas ?
String.Format("Ahoj {0}, ako {1} {2} ?","svet","sa","mas");	
String.Format("{0:#;minus #}", 15);   // "15"
String.Format("{0:#;minus #}", -15);   // "minus 15"
Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:30
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu