piatok, 24 marec 2017 11:33 Written by 4233 times
Rate this item
(1 Vote)

ARDUINO - Použitie FREE RTOS

V tomto článku si ukážeme ako použiť FREE RTOS v arduino. Rozblikame si 2 LEDky paralelne. Jednou budeme blikať každých 300ms a druhou 1000ms. Vyzerá to jednoducho? Skúste si to bez FreeRTOS.

 

V prvom kroku si nainštalujem FreeRTOS knižnicu do Arduina:

 

Sketch -> Include Library -> Manage Libraries

 

ob1

ob2

 

Zapojíme si naše arduino nano podľa obrázka nižšie:

ob3

 

Kód v cpp:

 

#include <Arduino_FreeRTOS.h>

void setup()
{
 xTaskCreate(
  TaskBlink
  , (const portCHAR *)"Blink" 
  , 128 // Stack size
  , NULL
  , 2 // priority
  , NULL );

 xTaskCreate(
  TaskBlink2
  , (const portCHAR *)"Blink2"
  , 128 // Stack size
  , NULL
  , 2 // priority
  , NULL );

}

void loop()
{
 

}
void TaskBlink2(void *pvParameters) // This is a task.
{
 (void) pvParameters;

 
 pinMode(3, OUTPUT);

 for (;;) 
 {
  digitalWrite(3, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  vTaskDelay( 300 / portTICK_PERIOD_MS ); // wait for one second
  digitalWrite(3, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  vTaskDelay( 300 / portTICK_PERIOD_MS ); // wait for one second
 }
}
void TaskBlink(void *pvParameters) // This is a task.
{
 (void) pvParameters;
 
 pinMode(2, OUTPUT);

 for (;;) 
 {
  digitalWrite(2, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  vTaskDelay( 1000 / portTICK_PERIOD_MS ); // wait for one second
  digitalWrite(2, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  vTaskDelay( 1000 / portTICK_PERIOD_MS ); // wait for one second
 }
}

 

 

Last modified on pondelok, 27 marec 2017 10:41
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu