piatok, 21 október 2016 18:14 Written by 2724 times
Rate this item
(2 votes)

ARDUINO - Blikáme LEDkou

Anódu LED pripojíme pomocou 220 ohmového rezistoru k PINu číslo 13. Katódu (kratšia nožička) pripojíme ku GND. V ďalšom kroku pripojíme Arduino k PC a naprogramujeme ho.

Funkcia void setup() sa vykoná iba raz pri spusteni programu. V tejto časti kódu inicializujeme PIN13 ako výstupny pomocou funkcie pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); Ako hlavná slučka slúži funkcia void loop(), ktorá sa bude vykonávať do nekonečna. Pomocou funkcie digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); nastavíme napätie na PIN13 na hodnotu +5V (Led svieti) počkame 1000ms delay(1000) a následne nastavíme pomocou digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); späť na 0V (Led nesvieti) .

Teraz už nám nezostáva nič iné, než vložiť nasledujúci kód do editora a stlačením tlačítka upload nahrať kód do Arduina. Ak všetko prebehlo v poriadku, LED dióda začne blikať.

Schéma:

ExampleCircuit sch

Kód v arduino :

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
 // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}
Last modified on piatok, 21 október 2016 18:53
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu
More in this category: ARDUINO - Použitie FREE RTOS »