štvrtok, 17 júl 2014 19:58 Written by 2510 times
Rate this item
(2 votes)

Unity3d - Ako zdielať score na facebooku

Ukážeme si, ako urobiť jednoduchý kód na zdielanie dosiahnutého score na FB v unity3d. Majme premennú score, v ktorej máme uložené aktuálne score v našej hre. Zavolaním nami vytvorenej metódy shareScore() pridáme naše dosiahnuté score na nástenku vášho fb účtu.

 Popis dôležitých parametrov:

 • app_id - id facebook aplikácie - je nutné mať vytvorený developerský účet na fb a následne vytvoriť novú aplikáciu.
 • link - url adresa, kde bude užívateľ presmerovaný po kliknuti na Váš príspevok na fb. Ja som zvolil google play market s našou hrou.
 • display - Nadpis príspevku.
 • picture - Url adresa obrázku, ktorý sa ma zobraziť v príspevku. Je nutné ho mať na tej istej doméne, ktorú ste uviedli pri vytvárani fb aplikácie

Kód v c# :

 

using UnityEngine;
public class ShareScoreClass : MonoBehaviour
{
  private int score;
  // Inicializacia
  void Start()
  {
    this.score = 123;
  }
  //Vykreslenie buttonu
  void OnGUI()
  {
    if (GUI.Button(new Rect(10, 10, 200, 50), "Share score"))
    {
      this.shareScore();
    }
  }
  #region facebook
  private void shareScore()
  {
    //www.projectik.eu
    string url = @"https://www.facebook.com/dialog/feed?";
    url += @"app_id=283396585158997"; //your fb app id
    url += @"&link=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Projectikeu.AngryBacteriaRun";
    url += @"&display=popup&caption=Angry Bacteria Run";
    url += @"&caption=Best score&name=Angry Bacteria Run";
    url += @"&description=I want to share my score : ";
    url += this.score.ToString() + " Points.";
    url += "Overcome me!!!";
    url += @"&picture=http://games.pochvalsa.eu/angryBacteriaRun/imageWinner2.jpg";
    url += @"&redirect_uri=https://www.facebook.com";
    Application.OpenURL(url);
  }
  #endregion
}

 

 

 

Last modified on piatok, 18 júl 2014 08:41
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu