štvrtok, 01 december 2011 10:35 Written by Zdeno Sekerak 5287 times
Rate this item
(1 Vote)

Tetris v qt++

Všetkým dobre známa hra Tetris. Je plne funkčná, kľudne si ju skúste. Hra je napísaná v qt++ pod linuxom.

 

Časť kód :

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"

#ifdef Q_OS_WIN
#include <windows.h> // for Sleep
#endif

#define OPT_CLR   0
#define OPT_PUT   1
#define OPT_SAV   2

#define SMER_NONE  0
#define SMER_LEFT  1
#define SMER_RIGHT 2
#define SMER_OTOCR 3
#define SMER_OTOCL 4

#define TO_LEV 24   // kolko riadkov ma level
#define COLOR_UNDEF  -1 // nedefinovana farba

const int CUBE[7][4][4] =
   {{{0,0,0,0},  // kocka
    {0,1,1,0},
    {0,1,1,0},
    {0,0,0,0}},

    {{0,1,0,0},  // dlhe I
    {0,1,0,0},
    {0,1,0,0},
    {0,1,0,0}},

    {{0,1,0,0},  // opacne T
    {0,1,1,0},
    {0,1,0,0},
    {0,0,0,0}},

    {{0,0,0,0},  // Z vpravo
    {0,1,1,0},
    {1,1,0,0},
    {0,0,0,0}},

    {{0,0,0,0},  // Z vlavo
    {1,1,0,0},
    {0,1,1,0},
    {0,0,0,0}},

    {{0,1,0,0},  // L vpravo
    {0,1,0,0},
    {0,1,1,0},
    {0,0,0,0}},

    {{0,0,1,0},  // L vlavo
    {0,0,1,0},
    {0,1,1,0},
    {0,0,0,0}}};


MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
  QMainWindow(parent),
  ui(new Ui::MainWindow)
{
  y=0;
  ui->setupUi(this);

  icon[0].addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/green_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);
  icon[1].addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/red_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);
  icon[2].addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/blue_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);
  icon[3].addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/magenta_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);
  icon[4].addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/orange_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);
  icon[5].addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/yellow_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);
  icon[6].addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/cyan_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);
  icon_empty.addFile(QString::fromUtf8(":/obrazky/Resources/empty_field.png"), QSize(), QIcon::Normal, QIcon::Off);

  timer = new QTimer(this);
  connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(dalsiTAH()));
  // automaticky spusti
  on_pushButtonTurn_clicked();
}

MainWindow::~MainWindow()
{
  delete ui;
}

void MainWindow::changeEvent(QEvent *e)
{
  QMainWindow::changeEvent(e);
  switch (e->type()) {
  case QEvent::LanguageChange:
    ui->retranslateUi(this);
    break;
  default:
    break;
  }
}

void MainWindow::qSleep(int ms)
{
#ifdef Q_OS_WIN
  Sleep(uint(ms));
#else
  struct timespec ts = { ms / 1000, (ms % 1000) * 1000 * 1000 };
  nanosleep(&ts, NULL);
#endif
}

void MainWindow::ClrPole()
{
  for(int y=0; y<MAX_Y; y++)
   for(int x=0; x<MAX_X; x++) {
    pole[x][y]=COLOR_UNDEF;
    ui->pushButton[x][y]->setIcon(icon_empty);
  }
}

// urci predchadzajuci prvok
int MainWindow::TPred(int otoc)
{
 if(otoc==0) otoc=3;
     else otoc=otoc-1;
 return otoc;
}

// urci nasledujuci prvok
int MainWindow::TSucc(int otoc)
{
 if(otoc==3) otoc=0;
     else otoc=otoc+1;
 return otoc;
}

// urci mensi prvok
int MainWindow::Min(int a,int b)
{
 if(a<b) return a;
   else return b;
 }


// vykresli, zmaz, uloz kocku, alebo urci ci je mozne kocku polozit
void MainWindow::Kocka(int xp,int yp,int typ,int otoc,int col, int option)
{
int x,y;
int bod;

 // v cykle vygenerujeme jednotlive prvky kocky
 for(y=0; y<4; y++)
  for(x=0; x<4; x++) {
   switch(otoc) {
    case 0: bod = CUBE[typ][ x][ y]; break;
    case 1: bod = CUBE[typ][3-y][ x]; break;
    case 2: bod = CUBE[typ][3-x][3-y]; break;
    case 3: bod = CUBE[typ][ y][3-x]; break;
   }

   switch(option) {
    case OPT_CLR: // zmaze kocku
      if( bod==1 )
        ui->pushButton[xp+x][yp+y]->setIcon(icon_empty);
      break;

    case OPT_PUT: // nakresli, zmaze kocku
       if( bod==1 )
         ui->pushButton[xp+x][yp+y]->setIcon(icon[col]);
       break;

    case OPT_SAV: // ulozi kocku do pola
       if( bod==1 )
         pole[x+xp][y+yp]=col;
       break;
    }  // switch
   }   // for
 }


// zisti ci je mozne polozit kocku
bool MainWindow::KockaOK(int xp, int yp, int typ, int otoc)
{
int x,y;
int bod;
bool res;

 // zatial si mysli ze kocku je mozne polozit
 res=true;

 // v cykle vygenerujeme jednotlive prvky kocky
 for(y=0; y<4; y++)
  for(x=0; x<4; x++) {
    switch(otoc) {
    case 0: bod = CUBE[typ][ x][ y]; break;
    case 1: bod = CUBE[typ][3-y][ x]; break;
    case 2: bod = CUBE[typ][3-x][3-y]; break;
    case 3: bod = CUBE[typ][ y][3-x]; break;
    }

    if( bod==1 ) {
     // hrube podmienky
     if((x+xp) <0   ) res=false;
     if((x+xp) >=MAX_X ) res=false;
     if((y+yp) >=MAX_Y ) res=false;
     if( otoc <0   ) res=false;
     if( otoc >3   ) res=false;

     // este ci je tam volne miesto
     if( res )
      if( pole[x+xp][y+yp] != COLOR_UNDEF )
        res=false;
      } // if
    } // for

 // moja odpoved
 return res;
}

// zmaze zaplneny riadok
// a ostane posunie nadol
void MainWindow::ZmazRiadok(int yr)
{
int x,y;

 // efekt postupneho mazania
 for(x=0; x<MAX_X; x++)
 {
  ui->pushButton[x][yr]->setIcon(icon_empty);
  qSleep(20);
 }

 // efekt padu riadkov
 for(y=yr; y>1; y--)
  for(x=0; x<MAX_X; x++)
  {
   pole[x][y]=pole[x][y-1];
   //
   if( pole[x][y] == COLOR_UNDEF )
    ui->pushButton[x][y]->setIcon(icon_empty);
   else
    ui->pushButton[x][y]->setIcon(icon[(int)pole[x][y]]);
  }
}


// skontroluje ktore riadky ma zmazat
void MainWindow::Skontroluj(int yr)
{
int x,y;
bool del;

 for(y=yr; y<Min(yr+4, MAX_Y); y++)
 {
  del=true;
  for(x=0; x<MAX_X; x++)
   if( pole[x][y] == COLOR_UNDEF )
     del=false;

  if( del )
  {
   ZmazRiadok(y);
   body=body+ui->horizontalScrollBar->value();
   tlev=tlev+1;
   ui->label_3->setText(QString::number(body));
  }
 }

 // ideme do dalsieho levelu
 if( body>=TO_LEV ) {
  tlev=0;
  ui->horizontalScrollBar->setValue( ui->horizontalScrollBar->value()+1);
  ui->label_3->setText(QString::number(body));
 }
}


void MainWindow::on_pushButtonTurn_clicked()
{
  if(y==0) {
    ClrPole();
    x  = (MAX_X / 2)-2;
    otoc = (rand() % 4);
    typ = 6;
    typ = (rand() % 7);
    col = (rand() % MAX_COLOR);
    y  = 0;
    // bodovanie
    body =0;
    tlev =0;
    // zrus info
    ui->pushButtonTurn->setText("");

    // nahodim timer
    timer->start(10*(101-ui->horizontalScrollBar->value()));
    return;
  }

  smer = SMER_OTOCR;
}

// vlevo
void MainWindow::on_pushButtonDayDown_clicked()
{
  smer = SMER_LEFT;
}

// vpravo
void MainWindow::on_pushButtonDayUp_clicked()
{
  smer = SMER_RIGHT;
}

void MainWindow::dalsiTAH()
{  
  // zmaz staru
  Kocka(x,y,typ,otoc,col,OPT_CLR);

  // podmienky otocit, vlavo, vpravo
  if((smer==SMER_LEFT) && KockaOK(x-1,y,typ,otoc)) x=x-1;
  if((smer==SMER_RIGHT) && KockaOK(x+1,y,typ,otoc)) x=x+1;
  if((smer==SMER_OTOCR) && KockaOK(x,y,typ,TPred(otoc))) otoc=TPred(otoc);
  if((smer==SMER_OTOCL) && KockaOK(x,y,typ,TSucc(otoc))) otoc=TSucc(otoc);

  // posuniem o riadok nizsie
  if( KockaOK(x,y+1,typ,otoc)) {
    y=y+1;
  } else {
    // kocka spadla
    Kocka(x,y,typ,otoc,col,OPT_PUT);
    Kocka(x,y,typ,otoc,col,OPT_SAV);
    Skontroluj(y);

    // zobraz
    /*
    for(y=0; y<MAX_Y; y++)
     for(x=0; x<MAX_X; x++) {
      if(pole[x][y] != COLOR_UNDEF)
        ui->pushButton[x][y]->setText(QString::number(pole[x][y]));
    }
    */

    // niet kam polozit koncim, nerestartujem timer
    if( y==0 ) {
      ui->pushButtonTurn->setText("Press for start");
      return;
    }

    // nova kocka
    x  = (MAX_X / 2)-2;
    otoc = (rand() % 4);
    typ = (rand() % 7);
    col = (rand() % MAX_COLOR);
    y  = 0;
  }

  // nakresli
  Kocka(x,y,typ,otoc,col,OPT_PUT);
  smer = SMER_NONE;

  // znova za timer
  timer->start(10*(101-ui->horizontalScrollBar->value()));
}

Tento článok je pridaný so súhlasom autora :

TrSek alias Zdeno Sekerak

http://www.trsek.com

Last modified on štvrtok, 01 december 2011 11:25
More in this category: Hello World v QT »