utorok, 22 júl 2014 10:38 Written by 64360 times
Rate this item
(2 votes)

PHP - funkcie pre prácu s adresármi

Ukážeme si niekoľko funkcií na prácu s adresármi.

 Takéto funkcie nie su priamo súčasťou PHP knižníc, preto som sa rozhodol ich naprogramovať a zverejniť. Funkcie som ladil vo verzii PHP 5.2.5.
Predpokladám u programátora základné znalosti PHP.

Funkcia Search_directory prehľadá adresár $dir (napr.: d:\mojedata\) a uloží do premennej $files obsah všetkých nájdených súborov.

 

 function Search_directory($dir, &$files) 
 { 
  clearstatcache();
  if (is_dir($dir)) 
  { 
   if ($openDir = opendir($dir))
   { 
    while (false !== ($file = readdir($openDir)))
    { 
     if (!in_array($file, array('.','..'))) 
     { 
      $f = strtolower($dir.$file);
      if (is_dir($f))
      {  
       $f = $f.'\\\\';
       $files[] = $f;
       Search_directory($f, $files);
      }
      else
       $files[] = $f; 
     } 
    } 
    closedir($openDir);
   }  
  }
 }

 

Funkcia Remove_directory vymaže celý adresár $dir aj so súbormi.

 

 function Remove_directory($dir) 
 { 
  clearstatcache();
  if(is_dir($dir)) 
  { 
   $dir = substr($dir, -1) != "/" ? $dir."/" : $dir; 
   $openDir = opendir($dir); 
   while (false !== ($file = readdir($openDir)))
   { 
    if (!in_array($file, array('.','..'))) 
    { 
     if (is_dir($dir.$file)) 
      Remove_directory($dir.$file);
     else
      @unlink($dir.$file);       
    } 
   } 
   closedir($openDir); 
   @rmdir($dir);
   return true; 
  }
  else
   return false;
 } 

 

Funkcia Copy_directory prekopíruje celý adresár $source aj so súbormi do adresára $destination.

 

function Copy_directory($source, $destination)
 {
  clearstatcache();
  if (is_dir($source))
  {
   @mkdir($destination);
   $directory = dir($source);
     while (false !== ($readdirectory = $directory->read()))
   {
    if ($readdirectory != '.' && $readdirectory != '..')
    {
        $pathdir = $source.'/'.$readdirectory;
        if (is_dir($pathdir))
          Copy_directory($pathdir, $destination.'/'.$readdirectory);
        else
         copy($pathdir, $destination.'/'.$readdirectory);
       } 
     }
      $directory->close();
   }
  else
     copy($source, $destination);
 }

 

V prípade OS Linux (/) versus Windows (\) treba zmeniť lomítko v adresároch podľa potreby. Ako ste si iste všimli, využívam vo všetkých funkciách tzv. rekurzívne volanie tej iste funkcie v tele. V tomto prípade je táto metóda obzvlášť vhodná, kedže potrebujeme prehľadávať v tzv. stromových štruktúrach adresáre a súbory.

s pozdravom. 

 

Last modified on štvrtok, 24 júl 2014 07:30
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre

More in this category: « PHP - čítanie dát z Excelu