piatok, 18 júl 2014 08:35 Written by 2711 times
Rate this item
(3 votes)

Javascript - užitočné funkcie

Predstavíme si pár užitočných funkcií v Javascripte, ktoré nie sú priamo k dispozícii.

Programátor si ich musí naprogramovať sám a ideálne si vytvoriť vlastnú knižnicu s takýmito pomocnými funkciami.

 

// orezanie medzier v reťazci z oboch strán ...
function Trim(txt)
{
 return txt.replace(/^\s+|\s+$/g, '') ;
}
// Kontrola roku na priestupný rok ...
function CheckLeapYear(Year)
{
 return Year % 4 == 0 ? (Year % 100 == 0 ? Year % 400 == 0 : true) : false;
}
// Konverzia čísla v tvare reťazca na celé číslo (odstránený problém v prípade núl pred číslom) ...
function StrToInt(number)
{
 var index = 0;
 while (index < number.length-1 && number.charAt(index) == '0') index++;
 if (index > 0) number = number.substr(index, number.length - index);
  return parseInt(number);
}
// vyňatie mena súboru s koncovkou z celého názvu (cesta a meno súboru) ... 
function ExtractFileName(filename)
{
 filename += ''; // aby bol parameter filename naozaj reťazec ...
 // oddeliť cestu k suboru...
 var bodA = -1;
 for (var i = filename.length - 1; i > 0; i--)
  if (filename.charAt(i) == '/' || filename.charAt(i) == '\\')
  {
   bodA = i;
   break;
  }
 if (bodA > -1)
  filename = filename.substring(bodA+1, filename.length);
 // oddeliť parametre v prípade URL ...
 bodA = -1;
 for (i = 0; i < filename.length - 1; i++)
  if (filename.charAt(i) == '?')
  {
   bodA = i;
   break;
  }
 if (bodA > -1)
  filename = filename.substring(0, bodA)
 return filename;
}
Last modified on piatok, 18 júl 2014 19:24
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre