utorok, 29 november 2011 09:42 Written by 7988 times
Rate this item
(1 Vote)

HTML - Základy jazyka HTML

HTML je hypertextový značkový jazyk (HyperText Markup Language: HTML) určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. Samotný HTML kód je vlastne tag, ktorý webovému prehliadaču určuje čo má zobrazovať.

Jazyk HTML umožnuje vytvárat dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, multimediálny a iný obsah, formuláre, skripty a metainformácie prehliadateľné v tzv. webovom prehliadaci. Každý dokument HTML by mal začínať definíciou typu (Document Type Definition; DTD). Napríklad:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">


To znamená, že dokument je v súlade s definíciou Strict DTD jazyka HTML 4.01. Definícia typu určuje množinu značiek, ktoré môžu byt použité v dokumente.

Definícia pre HTML 5:

<!DOCTYPE HTML>

Štruktúra súboru v HTML

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
  <title>Nazov napriklad : Zaklady HTML</title>
</head>
<body>
  samotný obsah stránky
</body>
</html>

 

Last modified on pondelok, 26 október 2015 12:34
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu