sobota, 10 december 2011 21:55 Written by 9544 times
Rate this item
(2 votes)

C# - Otvorenie URL

Následujúcom článku si ukážeme niekoľko možnosti ako otvoriť URL adresu v prehliadači. A ukážeme si ako zistíme aký máme nastavený predvolený prehliadač.

Použijeme triedu Process , ktorá obsahuje statickú metódu Start .

Kód v C#

Process.Start("http://www.projectik.eu");

ak chceme otvoriť URL priamo v IE, tak použijeme:

Process.Start("IExplore.exe", "www.projectik.eu");

alebo

Process p = new Process();

p.StartInfo.FileName = "iexplorer";

p.StartInfo.Arguments = "http://www.projectik.eu";

p.Start();


Predvolený prehliadač môžeme zistiť veľmi jednoducho z registrov: HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command

Ak prečítame hodnotu tohto registra, bude tam napr. "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome

Z tohto reťazca vyberieme "iexplore".

Kód v C#

private string getDefaultBrowser()
{
  string browser = string.Empty;
  RegistryKey key = null;
  try
  {
    key = Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(@"HTTP\shell\open\command", false);
    
    browser = key.GetValue(null).ToString().ToLower().Replace("\"", "");
    if (!browser.EndsWith("exe"))
    {      
      browser = browser.Substring(0, browser.LastIndexOf(".exe")+4);
    }
  }
  finally
  {
    if (key != null) key.Close();
  }
  return browser;
}


Last modified on pondelok, 19 december 2016 21:33
Ing.Jaroslav Vadel

Som zakladateľom www.projectik.eu.

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu