piatok, 25 júl 2014 11:37 Written by 2336 times
Rate this item
(1 Vote)

SQL - užitočné pohľady pre databázového programátora časť 2.

Ďalšie užitočné pohľady pre tabuľkové priestory a databázový priestor. Určite sa tieto pohľady môžu zísť vývojárovi pod ORACLE databázami a databázovému administrátorovi. Pohľady sú ladené v prostredí ORACLE 11g.

-- zoznam objektov, ktore používajú tabuľkový priestor (tablespace) s menom TBLSPC

SELECT * FROM DBA_SEGMENTS WHERE TABLESPACE_NAME = 'TBLSPC';

-- počet MB, ktoré zaberá tabuľka MYTABLE

SELECT (NUM_ROWS * AVG_ROW_LEN)/(1024*1024) "USED [MB]" FROM DBA_TABLES WHERE TABLE_NAME = 'MYTABLE';

-- zoznam všetkých tabuľkových priestorov (tablespaces) v databáze + sumáre jednotlivých súborov (datafiles) každého tabuľkového priestoru

 

SELECT 
  TABLESPACE_NAME,
  ORDR,
  DATA_FILE,
  GB_MAX,
  GB_ALLOCATED,
  GB_USED,
  ROUND(GB_USED/GB_MAX*100,2) PERCENT_USED,
  GB_MAX-GB_USED AS GB_FREE 
FROM 
( 
  SELECT 
    A.TABLESPACE_NAME, 
    2 ORDR,
    'Summary:' AS DATA_FILE, 
    A.MAXBYTES/(1024*1024*1024) GB_MAX,
    A.BYTES/(1024*1024*1024) GB_ALLOCATED,
    (A.BYTES-B.BYTES)/(1024*1024*1024) GB_USED,
    B.BYTES/(1024*1024*1024) GB_FREE 
  FROM 
    (SELECT 
      TABLESPACE_NAME, 
      SUM(BYTES) BYTES, 
      SUM(MAXBYTES) MAXBYTES 
     FROM DBA_DATA_FILES 
     GROUP BY TABLESPACE_NAME) A, 
    (SELECT 
      TABLESPACE_NAME, 
      SUM(BYTES) BYTES 
     FROM DBA_FREE_SPACE 
     GROUP BY TABLESPACE_NAME) B 
  WHERE A.TABLESPACE_NAME = B.TABLESPACE_NAME 
  UNION ALL 
  SELECT 
    A.TABLESPACE_NAME,
    1 ORDR,
    A.FILE_NAME DATA_FILE,
    A.MAXBYTES/(1024*1024*1024) GB_MAX,
    A.BYTES/(1024*1024*1024) GB_ALOCATED,
    NULL AS GB_USED,
    (SELECT SUM(BYTES) BYTES FROM DBA_FREE_SPACE WHERE FILE_ID=A.FILE_ID)/(1024*1024*1024) AS GB_FREE 
  FROM DBA_DATA_FILES A 
)
ORDER BY TABLESPACE_NAME,ORDR,DATA_FILE;

 

-- pohľad, ktorý zobrazí počet GB využitého, alokovaného a voľného priestoru databázou na disku

SELECT  
  ROUND(SUM(USED.BYTES)/(1024*1024*1024)) || ' GB' "DATABASE SIZE",  
  ROUND(SUM(USED.BYTES)/(1024*1024*1024)) - ROUND(FREE.P/(1024*1024*1024)) || ' GB' "USED SPACE",  
  ROUND(FREE.P/(1024*1024*1024)) || ' GB' "FREE SPACE"
FROM  
  (SELECT BYTES FROM V$DATAFILE
   UNION ALL
   SELECT BYTES FROM V$TEMPFILE
   UNION ALL
   SELECT BYTES FROM V$LOG
  ) USED,  
  (SELECT SUM(BYTES) AS P  
   FROM DBA_FREE_SPACE
  ) FREE
GROUP BY FREE.P;

S pozdravom

Last modified on piatok, 25 júl 2014 12:31
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

 • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
 • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
 • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
 • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
 • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
 • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
 • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
 • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
 • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
 • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre