piatok, 18 júl 2014 09:46 Written by 2381 times
Rate this item
(1 Vote)

SQL - volanie storovanej procedúry cez databázový link

Malý názorný príklad, ako vyvolať storovanú procedúru cez databázový link. Znamená to to, že ju chceme vyvolať z inej databázy cez tzv. databázový link.

 Príklad som testoval na prostredí ORACLE 11g.

Podmienky: nadefinovaný databázový link (spojenie na vzdialenú databázu) a existencia platnej (validnej) storovanej procedúry.

 
/*
SOMEOWNER - schéma/vlastník
SOMEPACKAGE - názov balíka
STOREDPROCEDURE - storovaná procedúra
DBLINK - meno databázového linku
*/
/*Vloanie:*/
EXECUTE SOMEOWNER.STOREDPROCEDURE@DBLINK('PARAMETER1','PARAMETER2','PARAMETER3','PARAMETER4');
/*V prípade, že je storovaná procedúra súčasťou balíka tzv. "package":*/
EXECUTE SOMEOWNER.SOMEPACKAGE.STOREDPROCEDURE@DBLINK('PARAMETER1','PARAMETER2','PARAMETER3','PARAMETER4');

 

 

Last modified on piatok, 18 júl 2014 10:12
Alojz Benďák

Autor je administrátor webu a venuje sa programovaniu takmer 23 rokov.

  • prvý kontakt s počítačmi na strednej škole - PMD 1,2,3, PP06, Atari, Sinclair (programovanie v jazyku: strojový kód, basic a pascal):  2 roky
  • na VŠ - jazyky Turbo pascal a Turbo C: 1rok
  • programovanie databázového ekonomického širokoškálneho software v Delphi a C++ Borland (databázy Paradox): 8 rokov v Codex s.r.o. Nitra
  • programovanie webových aplikácií na databázach MySQL a MS SQL server: 1 roky na živnosť (firmy: Hermes Nitra, Schindler v Bratislave)
  • pracoval ako DBA v Homecredit Brno a vo VÚB Bratislava ako vyvojár + optimalizácie v SQL a PL/SQL na Oracle 11g (firma Accenture)
  • programoval programy pre súkromné firmy pre HW na skenovanie povrchov nádrží pre skladovanie tekutých palív (pristroj Leica)
  • momentálne pracuje ako DBA pod Oracle 11g a ako vyvojár vnútropodnikových databázových aplikacií v PHP, SQL, C++, C# a interface v PL/SQL: 11 rokov
  • ďalej programuje s HTML, CSS, Ajax, Javascript, VBA, MS visual C++ a C# malé podporné aplikácie
  • certifikát SQL expert for Oracle 11g   
  • spolupracuje a aktívne učí pre počítačové firmy: Lapis, IVIT v Nitre