utorok, 12 február 2013 08:23

C# - Data Binding

Written by

DataBinding nám poskytuje spôsob ako vytvoriť spojenie medzi prvkami na formulári ( TextBox, ComboBox,..) a dátami v aplikácii (databáza,List,Array..). Viaže ich dohromady a udržuje synchronizáciu dát. Ak je binding vykonaný správne, tak každá zmena dát sa automatický prejavý na prvku (textbox,...).

piatok, 08 február 2013 13:51

C# - Extension Methods

Written by

Extension metódy umožňujú rozšíriť existujúce typy o nové vlastné metódy. Ukážeme si ako veľmi ľahko rozšíriť typ string o dalšiu metódu "IsMacAddress".

utorok, 05 február 2013 14:04

C# - Operácie s Access databázami

Written by

V tomto článku sú ukázané základné operácie s access databázami (mdb) v C#.

streda, 30 január 2013 16:29

C# - Dynamické vytvorenie TextBox-u

Written by

Ako dynamicky vytvárať TextBox?

piatok, 25 január 2013 18:06

Zoznam súborov v adresári

Written by

Ako na stránke zobraziť zoznam súborov v adresári pomocou php? Je to vlastne veľmi jednoduchý proces v php, stačí na to pár riadkov kódu. V nasledujúcom článku je ukázané ako zobraziť zoznam obrázkov *.png v adresári.

pondelok, 14 január 2013 14:20

C# - Ternárny operátor

Written by

Ternárny operátor je vo všeobecnosti taký operátor, ktorý má tri operandy. Operátor ' ? : ' slúží k podmienenému vyhodnoteniu výrazu. Operátor ' ? : ' má asociativitu z prava do ľava.