utorok, 20 august 2013 01:31

Joomla 3.0 K2 User Profile add fields

Written by

Ukážeme si ako rozšíriť profil K2 (2.6.7) v joomla 3 (3.1.5) o novú položku. Konkrétne o položku fbweb. Takže poďme na to.

Minule som pracoval na aplikácii ktorá potrebovala pluginy. Chcel som nájsť spôsob ako načítať všetky triedy, ktoré implementuju rozhranie IPlugin automaticky. Ukážeme si, aké je to jednoduche.

štvrtok, 23 máj 2013 12:35

C# - Generics - generické programovanie

Written by

Generické programovanie, je rozdelenie kódu programu na algoritmus a dátové typy. Inými slovami, generické programovanie vám umožní napísať triedu alebo metódu, ktorá môže pracovať s ľubovoľným dátovým typom.
V jazyku CPP  je GP realizované pomocou takzvaných šablon (templates). V c# používame pre GP tzv. generics. (Generics a templats nie je to isté, ale je to podobné!)

streda, 27 marec 2013 08:03

Podpora ladenia na procesoroch ARM STM32F4xx

Written by

STM32F4xx sú postavené na jadre CortexTM-M4F , ktoré obsahuje hradvérové rozšírenie pre pokročilé ladenie funkcií. Toto rozšírenie umožňuje zastaviť jadro, buď pri načítaní inštrukcie (breakpoint), alebo pri prístupe k dátam (watchpoint). Keď sa jadro zastaví, môže sa preskúmať vnútorný stav jadra ako aj vonkajší stav systému. Akonáhle je vyšetrenie kompletné, stav jadra a systému sa obnoví a môže pokračovať vykonávanie programu.

sobota, 23 marec 2013 10:13

C# Max, Min

Written by

Nájdenie minima a maxima v poli čísel je veľmi jednoduche. V prvom kroku si vytvoríme pole čísel. Do zdrojového kódu pridáme using System.Linq; Pomocou metody min nájdeme minimálnu hodnotu.

piatok, 08 marec 2013 10:49

Dolovanie zlata :)

Written by

Nazdar majstri,

Ukážem vám, ako dostať zlato s integrovaných obvodov. Ide o jednoduchý guľový mlyn. Potrebujete jednu Tesco vrtačku, nejakú starú kladku, oceľovú nádobu, guličky z ložiska, sitko a samozrejme integráče (aspon 100g).